Art. 75(10) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 7510 - kto określi wymogi dot. wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego?

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków, uwzględniając w szczególności miejsce i sposób ogłoszenia o złożeniu wniosku, a także dane, jakie ma zawierać dodatkowe świadectwo ochronne. Określenie wymogów, jakim ma odpowiadać wniosek, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla wnioskodawcy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link