Art. 75(4 )Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 754 - dodatkowe prawo ochronne a wpis do rejestru

1. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Przepis art. 73 stosuje się odpowiednio.

2. Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link