Art. 75(8) - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 758 - wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego a wpis do rejestru

O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link