Art. 75(8) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 758 - wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego a wpis do rejestru

O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link