Art. 75(9) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 759 - jakie przepisy należy stosować do dodatkowego prawa ochronnego?

1. Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu.

2. Oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku, na który został udzielony patent, złożone zgodnie z art. 80, wywiera również skutki w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link