Art. 77 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 77 - informacje techniczne dot. korzystania z wynalazku

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link