Art. 77 - Ustawa o rzecznikach patentowych

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 77 - postępowanie dyscyplinarne w toku

Postępowanie dyscyplinarne wobec rzeczników patentowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, toczy się według przepisów dotychczasowych.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link