Art. 77 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 77 - postępowanie dyscyplinarne w toku

Postępowanie dyscyplinarne wobec rzeczników patentowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, toczy się według przepisów dotychczasowych.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

 

chevron-down
Copy link