Art. 78 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 78 - skuteczność umowy licencyjnej względem następcy

W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link