Art. 79 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 79 - licencja przed udzieleniem patentu

Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link