Art. 79 - Ustawa o rzecznikach patentowych

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 79 - derogacja

Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. poz. 46).

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link