Art. 8 - Prawo lokatorskie

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 8 - zasady polityki czynszowej

Jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu, o których mowa w art. 7, ustala organ wykonawczy tej jednostki:

1) w przypadku gminy - zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4;

2) w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność tych jednostek.

Wróć do: ustawa Prawo lokatorskie

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link