Art. 8 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 8 - obowiązek wykonywania zawodu rzecznika

1. Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną.

2. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym.

3. Pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

Kim jest rzecznik patentowy?

chevron-down
Copy link