Art. 80 ustawy o rzecznikach patentowych

3 stycznia 2016
hello world!

Art. 80 - wejście w życie ustawy o rzecznikach patentowych

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wróć do: Ustawa o rzecznikach patentowych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link