Art. 84 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 84 - opłata za licencję przymusową

1. Korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną.

2. Urząd Patentowy określa zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegółowe warunki jej wykonywania, a także, odpowiednio do wartości rynkowej licencji, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link