Art. 86 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 86 - zmiana licencji przymusowej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o udzieleniu licencji przymusowej, w części dotyczącej zakresu i czasu trwania licencji bądź też wysokości opłaty licencyjnej, może być po upływie dwóch lat od jej wydania zmieniona na wniosek zainteresowanego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link