Art. 89 [1] Prawo autorskie

1 stycznia 2016
hello world!

Art. 89 [1] - przedłużenie ochrony

Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 89 ust. 1, nastąpiła publikacja lub inne rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego na fonogramie, prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upływem siedemdziesięciu lat od tego zdarzenia, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.

Wróć do: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link