Art. 9 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 9 - organizacje społeczne a pomoc dla twórców

Przedstawiciele organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej, mogą zgodnie ze swoimi statutami udzielać pomocy twórcom projektów wynalazczych i występować w ich interesie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz, z zastrzeżeniem art. 236, przed Urzędem Patentowym.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link