Art. 91 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 91 - patenty dodatkowe a patent główny

Wraz z patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe. Jeżeli patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link