Art. 92¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 92¹ - unieważnienie lub wygaśnięcie patentu europejskiego

Przepisy art. 89, 91 i 92 stosuje się odpowiednio do unieważnienia patentu europejskiego udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link