Art. 93¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 93¹ - słowniczek pojęć dot. wynalazków biotechnologicznych

Ilekroć w rozdziale jest mowa o:

1) wynalazku biotechnologicznym - rozumie się przez to wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany;

2) materiale biologicznym - rozumie się przez to materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym;

3) sposobie mikrobiologicznym - rozumie się przez to sposób, w którym bierze udział lub który został dokonany na materiale mikrobiologicznym albo wynikiem którego jest ten materiał.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link