Art. 95 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 95 - wzór użytkowy a prawo ochronne

1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link