Art. 97 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 97 - jak zgłosić wzór użytkowy?

1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 31-33.

2. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie.

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania, jak również przedmiotu składającego się z części organicznie lub funkcjonalnie związanych ze sobą.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link