Art. 99 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 99 - czym jest świadectwo ochronne na wzór użytkowy?

1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

2. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link