Autor: Arkadiusz Domasat

30 września 2019
Udowodnienie a uprawdopodobnienie - jakie są różnice?
Zgodnie z panującym poglądem doktryny, nie można tych dwóch pojęć używać zamiennie. Udowodnienie a uprawdopodobnienie - dowiedz się jakie są różnice!
25 września 2019
Czy przyrzeczenie świadka ma znaczenie?
Czy przyrzeczenie świadka na znaczenie? Jaki jest wpływ przysięgi na walor dowodowy złożonych zeznań? Dowiesz się więcej na temat przyrzeczenia świadka!
2 września 2019
Czym są pytania sugerujące?
Pytania sugerujące to takie, których sposób formułowania zdradza nastawienie pytającego i ma na celu wywołanie określonych emocji, odczuć czy sugestii u przesłuchiwanego. Czy tego typu pytania są dozwolone podczas rozprawy sądowej? Sprawdź!
30 sierpnia 2019
Stan nielicujący z powagą sądu
Art. 356 § 3 KPK: Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie nielicującym z powagą sądu. Nielicujący, czyli właściwie jaki? Dowiedz się więcej na ten temat!
4 czerwca 2019
Siła tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta – czy jest możliwe? Czy osoba bliska może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej?
27 maja 2019
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku. Szkoda wynikła z przestępstwa - czy sąd cywilny może orzec o przestępstwie?
23 maja 2019
Duchowny przy mównicy, czyli tajemnica spowiedzi w procesie karnym
Czy spowiedź może zostać wykorzystana przeciwko nam? Czym jest instytucja zakazu dowodowego? Postępowanie dowodowe, kodeks postępowania karnego
23 maja 2019
Gdy zniewaga krwi wymaga…
Czym jest znieważenie? Co należy brać pod uwagę przy orzeczeniu o winie? Znamiona przestępstwa zniewagi. Regulacje prawne – kodeks karny.
20 maja 2019
Mandat w prawie karnym
Mandat karny to forma nałożenia grzywny w wyniku postępowania mandatowego. Kiedy można nałożyć grzywnę w drodze mandatu? Czy można nie przyjąć mandatu?
9 maja 2019
Posiedzenie pojednawcze – przebaczać czy nie?
Ze względu na specyfikę „prywatek” oraz stosunkowo niedużą społeczną szkodliwość tych czynów powstała instytucja - posiedzenia pojednawczego.
1 2 3 7