hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
23 kwietnia 2019
Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia?

Odpowiedź na pozew to z reguły nieodłączna część akt każdej sprawy cywilnej. Skoro powód wytacza przed sądem swoje prawnicze działa, to i pozwany niech przedstawi […]

9 kwietnia 2019
Rozbieżność pomiędzy wnioskiem egzekucyjnym a tytułem wykonawczym

Pochód czynności i postępowań zmierzających do zaspokojenia roszczenia obejmuje szereg procedur o różnej specyfikacji i celach – od stwierdzenia zobowiązania, określenia grona wierzycieli i dłużników […]

8 kwietnia 2019
Specyfika prywatnego aktu oskarżenia

Dopuszczenie możliwości ścigania przestępstw z oskarżenia prywatnego znajduje swoje potwierdzenie w instytucji prywatnego aktu oskarżenia. Ustawodawca, czyniąc zadość społecznym potrzebom napiętnowania zniewagi czy zniesławienia, w […]

22 lutego 2019
Czy obecność prokuratora podczas otwarcia zwłok jest konieczna?

Na sali sekcyjnej panuje totalny porządek. Metalowe stanowiska sekcyjne są nieskazitelnie czyste. Białe torby posekcyjne leżą perfekcyjnie ułożone na stole. Na każdym kroku otwarta paczka […]

11 grudnia 2018
Czy sąd może uchylić swoje pytanie?

Zasada unus testis - nullus testis nie obowiązuje od dawna. Trwałe wykorzenienie jej z norm prawnych regulujących postępowanie z osobowymi źródłami dowodowymi było wynikiem narodzin […]

26 października 2018
Kara śmierci - przepisy

We wcześniejszym artykule zostały omówione materialno-prawne aspekty ferowania kary śmierci, czyli przede wszystkim mechanizmy jej orzekania oraz prawne możliwości od jej odstąpienia. Pora na kwestie […]

24 września 2018
Wytyczne śmierci, czyli podstawy prawne kary śmierci

W obecnie obowiązującym polskim porządku prawnym nie ma możliwości skazania kogokolwiek na karę śmierci. Choć jest to informacja powszechnie dostępna i niebudząca wątpliwości natury normatywnej, […]

20 września 2018
Wprowadzanie produktów leczniczych na rynek

Mówiąc o wprowadzeniu produktów leczniczych na rynek, nie sposób nie wspomnieć o procedurze narodowej, która polega na wprowadzeniu leku wyłącznie na wewnętrzny rynek krajowy. Warto […]

11 września 2018
Wprowadzanie produktów leczniczych na rynek

Policzmy wszystkie leki w aptekach. To zadanie wydaje się być niewykonalne. Leki sensu stricte, suplementy, witaminy, ziołolecznictwo – nie wspominając już o ich formach czy […]

10 września 2018
Czym są kruczki prawne?

MEFISTOFELES Już dziś przy uczcie spełnię powinności mnie przynależne jako twemu słudze; wpierw tylko dla porządku, no — i dla pewności o podpis proszę, przepraszam, […]