Autor: Arkadiusz Domasat

10 sierpnia 2018
Swoboda tworzenia umów – o czym warto wiedzieć?
Swoboda tworzenia umów - to jedno z najdonioślejszych zagadnień na gruncie prawa cywilnego. Daje ona bowiem podmiotom możliwość samodecydowania o swoich prawach i obowiązkach na gruncie konkretnego stosunku.Nie wszystko jest jednak na porządku dziennym - poznaj granice swobody tworzenia umów. | kruczek.pl
8 sierpnia 2018
Wierzyciel też może popaść w zwłokę!
Obydwie strony zobowiązania mają obowiązek współdziałać przy jego wykonywaniu. Zakres obowiązków wierzyciela we współdziałaniu z dłużnikiem należy natomiast ustalać na tle konkretnego zobowiązania. Co w przypadku w sytuacji - gdy nastąpi zwłoka wierzyciela? Do jakich przepisów prawa należy wówczas sięgnąć? | kruczek.pl
6 sierpnia 2018
Czy przyczynienie się zawsze oznacza zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody?
Poznaj uwarunkowania prawne sytuacji, w których dochodzi do przyczynienia się podmiotu do szkody. Nasi prawnicy fachowo określą sytuację przyczynienia się oraz zinterpretują co mówią o niej przepisy prawa, a konkretniej Kodeks cywilny.
2 sierpnia 2018
Zwalniam Cię z długu!
Jakie przepisy regulują zwolnienie dłużnika z długu - czy jest to w ogóle możliwe? Dowiedz sie więcej o umowie zwalniającej z długu. Jakie czynniki muszą być spełnione, by umowa była ważna.
1 sierpnia 2018
Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?
Posiadasz lub chcesz zaciągnąć kredyt w obcej walucie? Nie wiesz, jakie przepisy prawa regulują takie czynności prawne? Sprawdź profesjonalną interpretację!
31 lipca 2018
Czy umowa o świadczenie niemożliwe wiąże strony?
Poznaj okoliczności prawne związane z umową o świadczenie niemożliwe. Wejdź i zobacz interpretację Kodeksu cywilnego, która została przygotowaną przez naszych specjalistów.
31 lipca 2018
Pokwitowanie – as w rękawie dłużnika
Pokwitowanie jest oświadczeniem wiedzy wierzyciela, który niejako informuje o tym, że dłużnik spełnił świadczenie.Sprawdź, jaką formę powinno przyjąć pokwitowanie. Jakie dane muszą się znaleźć w pokwitowaniu, by było ono uznane za materiał dowodowy?
30 lipca 2018
Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!
KPK wymienia 2 rodzaje należności przysługujących biegłemu: wynagrodzenie oraz zwrot wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Sprawdź, kiedy należą się pieniądze.
27 lipca 2018
Odsetki za zwłokę czy za opóźnienie?
Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Ale czy to, jakich terminów użyjemy, ma jakieś znaczenie?  Sprawdź!
27 lipca 2018
Czy brat może być pełnomocnikiem w sprawach karnych?
Czy członkowie rodziny mogą pełnić funkcję pełnomocnika? Sprawdź! Na to pytanie odpowiada nasz prawnik. Wejdź i zobacz!