hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
21 sierpnia 2018
Ściganie na wniosek pokrzywdzonego

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego to prawdziwa rzadkość na gruncie polskiego prawa karnego. Oznacza to, że w większości przypadków organ powołany ustawą do ścigania przestępstw […]

13 sierpnia 2018
Umowa konsensualna – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

- Wysoki Sądzie, ale pomiędzy nami nie było żadnej umowy! - Więc o jakiej pożyczce mówimy? - Wysoki Sądzie, owszem – ustaliliśmy wysokość pożyczki, ale […]

10 sierpnia 2018
Swoboda tworzenia umów – o czym warto wiedzieć?

Swoboda tworzenia umów - to jedno z najdonioślejszych zagadnień na gruncie prawa cywilnego. Daje ona bowiem podmiotom możliwość samodecydowania o swoich prawach i obowiązkach na […]

8 sierpnia 2018
Wierzyciel też może popaść w zwłokę!

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Dłużnik natomiast powinien świadczenie spełnić. Jest to treść przepisu otwierającego księgę zobowiązań kodeksu cywilnego. […]

6 sierpnia 2018
Czy przyczynienie się zawsze oznacza zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody?

Mówiąc 'szkoda' – zadajemy sobie przy tym 2 pytania. Jakie jest jej źródło? Jakie są jej rozmiary? Odpowiedź na pierwsze pytanie pozwoli nam zakreślić obszar […]

1 sierpnia 2018
Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?

Jest jedną z podstawowych zasad na gruncie zobowiązaniowej części Kodeksu Cywilnego. Wbrew pozorom dotyczy zagadnień ważkich i stosunkowo trudnych, chociażby ze względu na ilość transakcji […]

31 lipca 2018
Czy umowa o świadczenie niemożliwe wiąże strony?

Umowa podpisana przez strony wiąże. Wiesz, na co się godziłeś – bardzo często słyszymy od innych. Umowa to jednak nie tylko zgodne oświadczenia woli stron […]

31 lipca 2018
Pokwitowanie – as w rękawie dłużnika

Wszystko, co robimy, zostawia ślady – odciski palców, ślady butów. A co w sytuacji spełnienia świadczenia? Wpłata pieniędzy, dostarczenie rzeczy, wykonanie pracy – nierzadko trudno […]

30 lipca 2018
Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!

Skorzystanie z pomocy biegłego w toku postępowania karnego bardzo często wiąże się nie tylko z koniecznością oczekiwania na ekspertyzę, ale również z dużymi kosztami. W […]

27 lipca 2018
Odsetki za zwłokę czy za opóźnienie?

Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak […]