hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
13 sierpnia 2018
Umowa konsensualna – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

- Wysoki Sądzie, ale pomiędzy nami nie było żadnej umowy! - Więc o jakiej pożyczce mówimy? - Wysoki Sądzie, owszem – ustaliliśmy wysokość pożyczki, ale […]

10 sierpnia 2018
Swoboda tworzenia umów – o czym warto wiedzieć?

Swoboda tworzenia umów - to jedno z najdonioślejszych zagadnień na gruncie prawa cywilnego. Daje ona bowiem podmiotom możliwość samodecydowania o swoich prawach i obowiązkach na […]

6 sierpnia 2018
Czy przyczynienie się zawsze oznacza zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody?

Mówiąc 'szkoda' – zadajemy sobie przy tym 2 pytania. Jakie jest jej źródło? Jakie są jej rozmiary? Odpowiedź na pierwsze pytanie pozwoli nam zakreślić obszar […]

1 sierpnia 2018
Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?

Jest jedną z podstawowych zasad na gruncie zobowiązaniowej części Kodeksu Cywilnego. Wbrew pozorom dotyczy zagadnień ważkich i stosunkowo trudnych, chociażby ze względu na ilość transakcji […]

31 lipca 2018
Czy umowa o świadczenie niemożliwe wiąże strony?

Umowa podpisana przez strony wiąże. Wiesz, na co się godziłeś – bardzo często słyszymy od innych. Umowa to jednak nie tylko zgodne oświadczenia woli stron […]

31 lipca 2018
Pokwitowanie – as w rękawie dłużnika

Wszystko, co robimy, zostawia ślady – odciski palców, ślady butów. A co w sytuacji spełnienia świadczenia? Wpłata pieniędzy, dostarczenie rzeczy, wykonanie pracy – nierzadko trudno […]

27 lipca 2018
Zwłoka a opóźnienie

Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak […]

27 lipca 2018
Czy brat może być pełnomocnikiem w sprawach karnych?

- Czy pokrzywdzona podtrzymuje wniesione zażalenie? - Wysoki Sądzie, czy sprawę mógłby wyjaśnić mój brat? On się lepiej zna na takich rzeczach… - A czy […]

26 lipca 2018
Policjant biegłym grafologiem?

- Pani Mecenas, czy zapoznała się Pani z aktami postępowania przygotowawczego? - Wysoki Sądzie, niestety nie. Ze względu na niewszczęcie dochodzenia byłoby to raczej trudne… […]

23 lipca 2018
Czy oskarżony musi być obecny na wszystkich rozprawach?

- Wysoki Sądzie, a czy ja muszę przychodzić na następną rozprawę? - Pan jest oskarżonym w tym procesie. Udział w rozprawach jest Pana prawem nie […]