Autor: Arkadiusz Domasat

27 lipca 2018
Odsetki za zwłokę czy za opóźnienie?
Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Ale czy to, jakich terminów użyjemy, ma jakieś znaczenie?  Sprawdź!
27 lipca 2018
Czy brat może być pełnomocnikiem w sprawach karnych?
Czy członkowie rodziny mogą pełnić funkcję pełnomocnika? Sprawdź! Na to pytanie odpowiada nasz prawnik. Wejdź i zobacz!
26 lipca 2018
Policjant biegłym grafologiem?
Czy policjant może pełnić funkcję biegłego grafologa? Dowiedz się więcej!
26 lipca 2018
Przesłuchanie świadka in articulo mortis – forma
Artykuł jest próbą odtworzenia przebiegu przesłuchania świadka w miejscu jego zamieszkania. Sprawdź, jak wygląda takie przesłuchanie, co jest dopuszczalne. Kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nadzwyczajnymi?
25 lipca 2018
Przesłuchanie świadka in articulo mortis – przesłanki
Świadek ma obowiązek złożyć zeznania, a sąd powinien go osobiście przesłuchać. Czy od tej zasady są pewne wyjątki? Co grozi za bezpodstawne uchylenie się od składania zeznań? Czym charakteryzuje się świadek in articulo mortis? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
23 lipca 2018
Czy oskarżony musi być obecny na wszystkich rozprawach?
Zgodnie z art. 374 § 1 KPK prawo oskarżonego do udziału w rozprawie jest zasadą, od której ustawodawca przewiduje nieliczne wyjątki. Sprawdź, o jakich wyjątkowych sytuacjach mowa! Odwiedź kruczek.pl
20 lipca 2018
Świadek ma prawo żądać zwrotu kosztów podróży
Ustalenie właściwości miejscowej sądu leży w sferze jego obowiązków. Wezwanie do złożenia zeznań może przyjść z różnych części Polski. Co w takim razie z dojazdem i zwrotem kosztów podróży? Sprawdź, co i kiedy należy się świadkowi!
20 lipca 2018
Prawnokarne uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej
18 lipca 2018
Czy świadka można badać?
Zagadnienie dopuszczalności badań w polskiej procedurze karnej jest dość problematyczne. Dotyczy różnych uczestników postępowania – oskarżonego, podejrzanego, osoby podejrzanej, pokrzywdzonego. A co ze świadkiem? Czy w celu zwiększenia jego prawdomówności wolno podać mu jakieś środki?
17 lipca 2018
Wysoki Sądzie, jestem matką! - opowiadania z sali sądowej