hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
17 lipca 2018
Oczywista omyłka pisarska w wyroku

Czy sąd się może pomylić? Nawet w wyroku? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Powinniśmy być raczej bezduszni i wytykać sądom wszelkie – nawet nieistotne […]

16 lipca 2018
Pokrzywdzony, jesteś stroną przed prokuratorem!

Nazbyt przyzwyczajeni do dychotomii inkwizycyjności i kontradyktoryjności, a tym samym do podstawowych różnic pomiędzy postępowaniem przygotowawczym a sądowym, często zapominamy, że wspomniane modele postępowania nie […]

12 lipca 2018
Pobyt w zakładzie psychiatrycznym – kara czy akt litości?

Idea środków zabezpieczających sięga swoimi korzeniami czasów 2. poł. XIX w. Wtedy to za centrum odpowiedzialności karnej uznawano nie konkretny czyn zabroniony, ale osobę sprawcy […]

10 lipca 2018
Wyłączenie jawności – weto prokuratorskie

O wyłączeniu jawności można by pisać i pisać. Jest to o tyle zagadnienie ważkie, że dotyczy rzeszy obywateli, którzy, ciekawi sądowego wymiaru sprawiedliwości, uczestniczą w […]

9 lipca 2018
Wytyk, czyli gdy SN grozi palcem

Zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania i uprawnień Sądu Najwyższego wymuszają na prawnikach wnikliwą analizę nowych norm. O ile głośnym echem odbiła się skarga nadzwyczajna, o […]

2 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – przebieg

Oprócz zatrzymania procesowego – tego najbardziej znanego – uregulowanego w art. 243-248 ustawy Kodeks postępowania karnego (dalej jako: kpk), polski system prawny zna jeszcze inne […]

29 czerwca 2018
Hipnoza tymczasu

- … Czy strony zgłaszają jakieś wnioski w tym zakresie?- Jako oskarżyciel publiczny, Wysoki Sądzie, podtrzymuję swój uprzedni wniosek i podane w nim motywy!- Dziękuję, […]

21 czerwca 2018
Dokładność w protokole

Nie ma postępowania bez protokołów. Na styku władzy państwowej - czy to w osobie sądu, czy organie administracji publicznej - udokumentowanie następujących po sobie czynności […]

19 czerwca 2018
Poczytaj mi, Wysoki Sądzie!

Sąd, w trybie art. 391 § 1 KPK, postanawia ujawnić… Tego przepisu się nie kojarzy – ten przepis się zna! Na jego dźwięk strony zasiadający […]

19 czerwca 2018
Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Więcej oskarżycieli posiłkowych? Względnie stabilne regulacje dotyczące pozycji procesowej oskarżycieli posiłkowych czeka niemała zmiana. Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dn. 16.05.2018 (K 12/15), orzekł o niekonstytucyjności […]