hello world!
Arkadiusz Domasat

Arkadiusz Domasat

Sercem i duchem karnista! W swoich pracach stara się pokazać konflikt, jaki powstaje pomiędzy państwem a jednostką, przeciwko której skierowano ostrze zarzutu. Stawia pytania, kiedy odpowiedzi wydają się oczywiste. Prawnicze rozterki ucisza strunami gitary lub topi w literaturze i herbacie z imbirem.
Lista wszystkich artykułów autora
19 czerwca 2018
Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym?

Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym? Nie jest ani stroną, ani świadkiem – dowodzi tego specyficzny katalog uprawnień i autonomiczna pozycja procesowa. Ekonomika postępowania […]

23 maja 2018
Skazanie bez rozprawy - kiedy jest możliwe?

Wprowadzona jako antidotum na przewlekłość spraw oczywistych instytucja skazania bez rozprawy ma swoich zwolenników i przeciwników. Wywołuje się m. in. hasła ekonomiki procesowej, prymatu sprawiedliwości […]

21 maja 2018
Nadużycie prawa podmiotowego

Pojęcie prawa podmiotowego jest źródłem nieustannych dyskusji cywilistów przede wszystkim ze względu na stosunkową niejednoznaczność tego terminu oraz jego pojemność semantyczną. Jak w takim razie […]

27 lutego 2018
Mali przed ławą sędziowską

- Przepraszam bardzo, gdzie jest sala 200? - Musi wejść Pan na 2. piętro, przy schodach skręcić w lewo, dojdzie Pan do dużego stołu – […]

30 stycznia 2018
Czy sąd zna prawo?

Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś […]

13 stycznia 2018
Tajemnica psychiatryczna w procesie karnym

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka – arenga do ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego już na samym początku podkreśla powagę regulowanej […]

14 listopada 2017
Naprawienie szkody w prawie karnym

Społeczne reperkusje popełnienia przestępstwa mogą przybrać różne formy – od typowej szkody majątkowej po daleko idącą krzywdę psychiczną. To wymusiło na prawie karnym wykształcenie takich […]

8 listopada 2017
Charakter pojedynczego zachowania w konstrukcji czynu ciągłego

Różnorodność zachowań podejmowanych przez jednostki w społeczeństwie wymusza na prawie karnym wykształcenie takich postaci czynu zabronionego, które jak najpełniej oddadzą charakter ludzkiej aktywności. Obok form […]

31 października 2017
Czym jest sprawstwo rozszerzone w kontekście karnoskarbowym?

Specyfika prawa karnego skarbowego, jako regulacji represyjnej wyspecjalizowanej ze względu na przedmiot ochrony, którym jest stabilność finansowa Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej[1], […]