Autor: Arkadiusz Domasat

17 lipca 2018
Oczywista omyłka pisarska w wyroku
Czy sąd może się pomylić? Nawet w wyroku? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Zapoznaj się z pojęciem oczywistej pomyłki pisarskiej, a także z instytucją sprostowania. Odwiedź kruczek.pl
16 lipca 2018
Pokrzywdzony, jesteś stroną przed prokuratorem!
Sprawdź, jakie uprawnienia posiada pokrzywdzony. Można doszukać się ich w różnych przepisach, w zależności od tego, co regulują i czy dotyczą jego interesów. Poznaj wspomniane przepisy. | kruczek.pl
13 lipca 2018
Znaczenie badań znamion tanatycznych
W sprawach o morderstwo ujawnione ciało stanowi często jedyne źródło informacji o zaszłym wydarzeniu. Jego rola dowodowa w procesie jest tym większa, im mniej organy ścigania mogą zdać się na świadków czy zeznania osób postronnych. Czym są znamiona tanatyczne i jaką rolę pełnią w procesie sądowym? Dowiedz się więcej.
12 lipca 2018
Pobyt w zakładzie psychiatrycznym – kara czy akt litości?
Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek reakcji karnej na czyn zabroniony czy osobę sprawcy? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
11 lipca 2018
Czy świadek zawsze musi odpowiadać na pytania?
Zgodnie z art. 177 § 1 KPK, osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania – przedstawić swoją wersję wydarzeń i ewentualnie odpowiedzieć na zadane pytania. Istnieją jednak pewne wyjątkowe sytuacje, w których może nastąpić odmowa zeznań - sprawdź, kiedy jest to możliwe?
10 lipca 2018
Wyłączenie jawności – weto prokuratorskie
Sędziowie nie powinni bez wyraźnego powodu zamykać drzwi. Weto nadaje prokuratorowi silniejszą pozycję od sądu. Sprawdź, jak weto prokuratorskie działa w praktyce i jakie niesie ono ze sobą konsekwencje.
9 lipca 2018
Wytyk, czyli gdy SN grozi palcem
O ile głośnym echem odbiła się skarga nadzwyczajna, o tyle w zaciszu kłótni pozostała instytucja tzw. wytyku. Czym jest wytyk i jakie przepisy regulują tę instytucję. Dowiedz się więcej, odwiedzając kruczek.pl
6 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – tortury
Ostatni artykuł z cyklu o izbie wytrzeźwień porusza problem tortur. Wiąże się on z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariuszy, których poczynania ETPCz nazwał wprost torturami, które są zakazane. Kiedy można zatem mówić o nadużyciu uprawnień w przypadku funkcjonariuszy policji? Sprawdź.
5 lipca 2018
Obrona na korzyść oskarżonego - obowiązek obrońcy
W polskiej procedurze karnej obrona jest, co do zasady, nieobowiązkowa. Rzadko jednak w sądach spotyka się oskarżonych, którzy czują się na tyle silni, by samemu stanąć na straży swojej niewinności. Jaki jest sens obrony oraz co jest niedopuszczalne w polskiej procedurze karnej? Sprawdź!
5 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – badania
Przedostatnia część cyklu została poświęcona badaniom, jakim poddawana jest osoba zatrzymana i doprowadzona do izby wytrzeźwień. Sprawdź, czy możliwe jest stosowanie w tej sytuacji środków przymusu bezpośredniego.