Autor: Arkadiusz Domasat

4 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – odszkodowanie
W poprzednich częściach cyklu zostały omówione poszczególne etapy zatrzymania i doprowadzenia do izby wytrzeźwień wraz ze środkiem zaskarżenia. Co w przypadku, gdy nastąpi niesłuszne lub niezgodne z prawem zatrzymanie? Czy zatrzymanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Dowiedz się więcej!
3 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – zażalenie
W artykule można znaleźć odpowiedź na pytanie - czym jest zażalenie na doprowadzenie oraz jak przedstawia się rozpoznanie zażalenia.
2 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień - zatrzymanie
Oprócz zatrzymania procesowego, uregulowanego w art. 243 – 248 KPK, polski system prawny zna jeszcze inne rodzaje zatrzymania. W pierwszym artykule z cyklu tekstów dotyczących prawnych kwestii doprowadzenia do izby wytrzeźwień opisane zostało zatrzymanie administracyjne.
29 czerwca 2018
Hipnoza tymczasu
Tymczas, czyli tymczasowe aresztowanie może wiązać się z pewnymi absurdami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, o czym właściwie mowa, warto kliknąć - więcej na kruczek.pl
28 czerwca 2018
Jeden obrońca – kilku oskarżonych
Przepisy KPK nie stoją na przeszkodzie, aby kilku oskarżonych miało tego samego obrońcę w postępowaniu karnym. Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy interesy oskarżonych popadają w sprzeczność, wówczas może dojść do deformacji prawa do obrony. Dowiedz się więcej na temat regulacji prawnych. | kruczek.pl
21 czerwca 2018
Dokładność w protokole
Protokół stanowi nie tylko materiał dowodowy w postaci oświadczeń woli czy wiedzy. Realizuje on również funkcję gwarancyjną czy kontrolną. Pozwala bowiem na późniejszą weryfikację poczynań różnych podmiotów.
19 czerwca 2018
Poczytaj mi, Wysoki Sądzie!
19 czerwca 2018
Więcej oskarżycieli posiłkowych?
19 czerwca 2018
Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym?
23 maja 2018
Skazanie bez rozprawy oczami oskarżonego