hello world!

Daria Chmielińska

Lista wszystkich artykułów autora
6 marca 2019
Zgwałcenie w małżeństwie

Przepis dotyczący zgwałcenia wymienia siłę fizyczną, przymus czy podstęp jako znamiona dokonania przestępstwa. Pozostawia to szerokie pole manewru w rękach organu stosującego prawo w kwestii […]