hello world!

r. pr. Jakub Gołębiewski

Radca prawny i doradca podatkowy związany z Kancelarią radców prawnych i adwokatów Nowakowski i Wspólnicy. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu transportu kolejowego oraz związanymi z podatkami dochodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej oraz problematyki cen transferowych.
Lista wszystkich artykułów autora
17 maja 2021
Spójne kursy walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego

Od początku 2021 r. wprowadzono uproszczenie zasad stosowania kursów do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej. W art. 31a ustawy o podatku od towarów […]

27 kwietnia 2021
Samochód elektryczny – czy to się podatkowo opłaca?

Faktem jest, że w odniesieniu do zmian klimatu i jakości powietrza samochody elektryczne sązdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż samochody z silnikiem spalinowym. Nie ulega zatemwątpliwości, że […]

14 kwietnia 2021
Nowe zasady rozliczania korekt VAT

Od początku 2021 r. zmianie uległy zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Zniesiony został formalny obowiązek otrzymania faktury korygującej jako warunek umożliwiający skorygowanie podatku VAT. […]

22 lutego 2021
Adwokaci, radcy prawni, notariusze mogą wybrać ryczałt

Od początku 2021 r. z ryczałtowego opodatkowania mogą również skorzystać adwokaci, radcy prawni czy notariusze. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez […]

17 grudnia 2020
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Konieczność zapłaty podatku związana jest nie tylko z uzyskaniem konkretnego świadczenia – np. zapłaty wynagrodzenia za usługę czy też wynagrodzenia za pracę. Pamiętać należy, że […]

15 grudnia 2020
Opodatkowanie zagranicznych dochodów członków zarządu

W dobie funkcjonowania na świecie międzynarodowych korporacji niejednokrotnie zdarza się, że w spółce rolę członka zarządu piastuje osoba z innego państwa. Członkostwo w zarządzie lub […]

9 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie należności licencyjnych

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

2 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie odsetek

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

27 listopada 2020
Transgraniczne opodatkowanie dywidendy

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

25 listopada 2020
Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – podstawowe pojęcia

Uzyskanie dochodu za granicą powoduje powstanie obowiązku podatkowego zarówno w państwie, w którym dochód ten uzyskano (państwo źródła), jak również w państwie siedziby czy też […]