hello world!
r. pr. Jakub Gołębiewski

r. pr. Jakub Gołębiewski

Radca prawny i doradca podatkowy związany z Kancelarią radców prawnych i adwokatów Nowakowski i Wspólnicy. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu transportu kolejowego oraz związanymi z podatkami dochodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej oraz problematyki cen transferowych.
Lista wszystkich artykułów autora
10 sierpnia 2020
Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn uregulowany został w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jak sama nazwa wskazuje, […]

6 sierpnia 2020
Poradnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany został w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej odpowiednio: „podatek PIT” […]

28 lipca 2020
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem na płaszczyźnie podatkowej

Zarząd sukcesyjny jest instrumentem pozwalającym najbliższej rodzinie na kontynuowanie działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy. Dzięki temu przedsiębiorstwo zmarłego działa dalej. Tym samym zachowane zostają wszelkie uprawnienia […]

24 lipca 2020
Samochód w działalności a VAT naliczony

Zasada neutralności w podatku VAT polega na tym, że podatnik może obniżyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony. W ten sposób może zatem zapłacić […]

22 lipca 2020
VAT należny a VAT naliczony

Podstawowa zasada wynikająca z konstrukcji podatku VAT to zasada neutralności tego podatku. Zasada ta polega na uprawnieniu podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. […]

6 lipca 2020
Faktura - jakie dane powinny być na niej zawarte?

Faktura jest dokumentem wystawionym przez podatnika VAT w związku z dokonaniem sprzedaży towaru bądź usługi. Co do zasady faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach. […]

23 czerwca 2020
Kara umowna a podatek

Kara umowna jest powszechnie stosowanym w umowach narzędziem mającym na celu zabezpieczenie interesu jednej ze stron umowy poprzez ryczałtowe określenie przysługującego jej odszkodowania. Kara umowna […]

27 maja 2020
Tarcza finansowa. Na co można przeznaczyć środki z subwencji PFR?

Program Tarcza Finansowa obsługiwany jest przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Celem programu jest natomiast pomoc przedsiębiorcom, którzy odczuli skutki epidemii w postaci zmniejszenia obrotów gospodarczych […]

1 kwietnia 2020
„Tarcza antykryzysowa” dla przedsiębiorców na czas epidemii

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa bezpośrednio na sytuację ekonomiczną firm. Większość przedsiębiorstw, w tym w szczególności małe firmy niezatrudniające pracowników oraz mikro przedsiębiorcy […]

27 marca 2020
Koronawirus a podatki

Obecnie obowiązujący stan epidemii nie pozostaje bez wpływu na stan gospodarki naszego Państwa. Co za tym idzie – ma to też wpływ na zdolność podatników […]

1 2 3 7