hello world!
r. pr. Jakub Gołębiewski

r. pr. Jakub Gołębiewski

Radca prawny i doradca podatkowy związany z Kancelarią radców prawnych i adwokatów Nowakowski i Wspólnicy. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu transportu kolejowego oraz związanymi z podatkami dochodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej oraz problematyki cen transferowych.
Lista wszystkich artykułów autora
17 grudnia 2020
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Konieczność zapłaty podatku związana jest nie tylko z uzyskaniem konkretnego świadczenia – np. zapłaty wynagrodzenia za usługę czy też wynagrodzenia za pracę. Pamiętać należy, że […]

15 grudnia 2020
Opodatkowanie zagranicznych dochodów członków zarządu

W dobie funkcjonowania na świecie międzynarodowych korporacji niejednokrotnie zdarza się, że w spółce rolę członka zarządu piastuje osoba z innego państwa. Członkostwo w zarządzie lub […]

9 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie należności licencyjnych

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

2 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie odsetek

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

27 listopada 2020
Transgraniczne opodatkowanie dywidendy

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

25 listopada 2020
Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – podstawowe pojęcia

Uzyskanie dochodu za granicą powoduje powstanie obowiązku podatkowego zarówno w państwie, w którym dochód ten uzyskano (państwo źródła), jak również w państwie siedziby czy też […]

23 listopada 2020
Zyski przedsiębiorstwa a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Działalność gospodarcza prowadzona w wielu państwach może być opodatkowana zarówno w państwie siedziby przedsiębiorstwa, jak również w państwie wykonywania działalności. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania […]

18 listopada 2020
Opodatkowanie transportu międzynarodowego podatkiem dochodowym

Zawarte przez Polskę z innymi państwami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów przewidują szczególne zasady opodatkowania transportu międzynarodowego. Kwestie dotyczące opodatkowania transportu międzynarodowego co […]

16 listopada 2020
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – kiedy nie jest wymagana?

Do załatwienia prawie każdej sprawy możemy ustanowić pełnomocnika. Będzie on w danej sprawie działał w naszym imieniu. Pamiętać jednak należy, że w większości przypadków musi […]

5 listopada 2020
Amortyzacja samochodu nowego i używanego

Podstawowym wydatkiem w prowadzonej działalności gospodarczej są koszty wynikające z nabycia i używania samochodu osobowego. Samochód osobowy można używać w ramach umowy najmu czy leasingu. […]

1 2 3 9