hello world!
r. pr. Jakub Gołębiewski

r. pr. Jakub Gołębiewski

Radca prawny i doradca podatkowy związany z Kancelarią radców prawnych i adwokatów Nowakowski i Wspólnicy. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu transportu kolejowego oraz związanymi z podatkami dochodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej oraz problematyki cen transferowych.
Lista wszystkich artykułów autora
14 kwietnia 2021
Nowe zasady rozliczania korekt VAT

Od początku 2021 r. zmianie uległy zasady rozliczania faktur korygujących in minus. Zniesiony został formalny obowiązek otrzymania faktury korygującej jako warunek umożliwiający skorygowanie podatku VAT. […]

22 lutego 2021
Adwokaci, radcy prawni, notariusze mogą wybrać ryczałt

Od początku 2021 r. z ryczałtowego opodatkowania mogą również skorzystać adwokaci, radcy prawni czy notariusze. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez […]

17 grudnia 2020
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Konieczność zapłaty podatku związana jest nie tylko z uzyskaniem konkretnego świadczenia – np. zapłaty wynagrodzenia za usługę czy też wynagrodzenia za pracę. Pamiętać należy, że […]

15 grudnia 2020
Opodatkowanie zagranicznych dochodów członków zarządu

W dobie funkcjonowania na świecie międzynarodowych korporacji niejednokrotnie zdarza się, że w spółce rolę członka zarządu piastuje osoba z innego państwa. Członkostwo w zarządzie lub […]

9 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie należności licencyjnych

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

2 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie odsetek

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

27 listopada 2020
Transgraniczne opodatkowanie dywidendy

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują kwestie opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych. Są to tzw. dochody pasywne. […]

25 listopada 2020
Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – podstawowe pojęcia

Uzyskanie dochodu za granicą powoduje powstanie obowiązku podatkowego zarówno w państwie, w którym dochód ten uzyskano (państwo źródła), jak również w państwie siedziby czy też […]

23 listopada 2020
Zyski przedsiębiorstwa a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Działalność gospodarcza prowadzona w wielu państwach może być opodatkowana zarówno w państwie siedziby przedsiębiorstwa, jak również w państwie wykonywania działalności. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania […]

18 listopada 2020
Opodatkowanie transportu międzynarodowego podatkiem dochodowym

Zawarte przez Polskę z innymi państwami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów przewidują szczególne zasady opodatkowania transportu międzynarodowego. Kwestie dotyczące opodatkowania transportu międzynarodowego co […]

1 2 3 9