hello world!

r. pr. Jakub Gołębiewski

Radca prawny i doradca podatkowy związany z Kancelarią radców prawnych i adwokatów Nowakowski i Wspólnicy. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu transportu kolejowego oraz związanymi z podatkami dochodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej oraz problematyki cen transferowych.
Lista wszystkich artykułów autora
28 września 2020
Opodatkowanie odprawy pracowniczej

Przepisy prawa pracy przewidują kilka rodzajów odprawy wypłacanej pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. W zależności od rodzaju przysługującej odprawy, świadczenie […]

17 września 2020
Uznanie wierzytelności za nieściągalną w zakresie PIT, CIT i VAT

Przepisy podatkowe pozwalają w pewnych sytuacjach oraz po upływie określonego czasu na dokonanie korekty zobowiązań podatkowych od nieuregulowanych należności. Jak to zatem wygląda w praktyce […]

11 września 2020
Opodatkowanie lombardu

Działalność lombardowa polega na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym pod zastaw wartościowych przedmiotów. W przypadku braku spłaty pożyczki zastawione przedmioty przechodzą na własność lombardu, który dokonuje […]

10 września 2020
Kontrakt menadżerski –opodatkowanie

Kontrakt menadżerski, obok umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, stanowi alternatywną formę zatrudnienia w stosunku do standardowej umowy o pracę. Sytuacja, w której osoba […]

9 września 2020
Odszkodowanie za odwołany urlop

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Jest to możliwe, gdy obecności pracownika wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie za […]

8 września 2020
Posiłki i napoje dla pracowników – kiedy pracodawca powinien je zapewnić?

Kiedy pracodawca powinien zapewnić posiłki i napoje dla pracowników? Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych mają prawo otrzymania od pracodawcy […]

7 września 2020
Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę – opodatkowanie

Czy odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę podlega opodatkowaniu? W przypadku zasądzenia przez sąd pracy odszkodowania na rzecz byłego pracownika za niezgodne z przepisami prawa […]

2 września 2020
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym

Sprzedaż i zakup nieruchomości to transakcje, z którymi większość z nas, prędzej czy później, ma w swoim życiu do czynienia. W kontekście podatku dochodowego to, […]

26 sierpnia 2020
Transakcja typu share deal oraz asset deal – różnice podatkowe

W obrocie gospodarczym wyróżnić można dwie podstawowe formy  nabycia przedsiębiorstwa - asset deal i share deal. nabycie aktywów przedsiębiorstwa bez jednoczesnego nabywania udziału w podmiocie […]

21 sierpnia 2020
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy – kiedy się opłaca?

Co do zasady rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Niemniej jednak podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą dokonać zmiany roku podatkowego na okres […]