hello world!

Jan Poniatowski

Lista wszystkich artykułów autora
18 sierpnia 2022
Metody szacowania i weryfikacji cen transferowych

Istotą cen transferowych jest umożliwienie oceny, czy dana transakcja kontrolowana została zawarta na warunkach odpowiadających wymaganiom rynkowym. Wybór odpowiednej metody szacowania cen transferowych ma kluczowe […]

12 sierpnia 2022
Czym są ceny transferowe i jak prawidłowo prowadzić ich dokumentację?

Podmioty powiązane często dokonują pomiędzy sobą transakcji dóbr, praw oraz usług. Ceny odnoszące się do tych transakcji, to tak zwane ceny transferowe. Ustawodawca nałożył na […]

3 sierpnia 2022
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Użytkowanie wieczyste to specyficzne prawo, które można uznać za relikt poprzedniej epoki. Użytkownik wieczysty czuje się jakby gospodarował swoją przestrzenią, jednak nie może dowolnie zmieniać […]

6 lipca 2022
Użytkowanie wieczyste w polskim prawie

Użytkowanie wieczyste w polskim prawie cywilnym zostało wprowadzone na podstawie ustawy z 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Obecnie jest […]