hello world!

Jan Poniatowski

Lista wszystkich artykułów autora
26 lipca 2023
Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną

Działalność nierejestrowa, zwana również nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu osób prowadzących swój biznes w małej skali. Jakie obowiązki ciążą na osobie, która […]

3 lipca 2023
Działalność nierejestrowana - czym jest i kto może ją prowadzić? Limity w 2023 roku

Prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej we własnymi imieniu w sposób ciągły nie zawsze musi wiązać się z zakładaniem działalności gospodarczej. Niekiedy najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności […]

3 marca 2023
Exit Tax - czy przeniesienie firmy za granicę jest opodatkowane?

Exit Tax zwany również podatkiem od niezrealizowanych zysków lub podatkiem od wyjścia obowiązuje podatnika w związku z utratą przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów z […]

27 lutego 2023
Raje podatkowe - kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową

Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tak zwane "raje podatkowe" od lat budzą zainteresowanie przedsiębiorców. Rejestracja działalności gospodarczej w jednym z tych krajów może wiązać […]

22 lutego 2023
Czym są ceny transferowe i jak prawidłowo prowadzić ich dokumentację?

Podmioty powiązane często dokonują pomiędzy sobą transakcji dóbr, praw oraz usług. Ceny odnoszące się do tych transakcji, to tak zwane ceny transferowe. Ustawodawca nałożył na […]

18 sierpnia 2022
Metody szacowania i weryfikacji cen transferowych

Istotą cen transferowych jest umożliwienie oceny, czy dana transakcja kontrolowana została zawarta na warunkach odpowiadających wymaganiom rynkowym. Wybór odpowiednej metody szacowania cen transferowych ma kluczowe […]

3 sierpnia 2022
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Użytkowanie wieczyste to specyficzne prawo, które można uznać za relikt poprzedniej epoki. Użytkownik wieczysty czuje się jakby gospodarował swoją przestrzenią, jednak nie może dowolnie zmieniać […]

6 lipca 2022
Użytkowanie wieczyste w polskim prawie

Użytkowanie wieczyste w polskim prawie cywilnym zostało wprowadzone na podstawie ustawy z 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Obecnie jest […]