hello world!

Karolina Lewicka

Lista wszystkich artykułów autora
5 kwietnia 2019
Uznanie za zmarłego w polskim prawie

Instytucję prawną uznania za zmarłego stosuje się w przypadku zaginięcia osoby fizycznej. Polega ona na sądowym uznaniu śmierci danej osoby po upływie określonego czasu. Przesłanki […]

2 marca 2018
Umowa powierzenia danych według RODO

RODO - dla administratorów danych osobowych oznacza nową rzeczywistość w aspekcie umów powierzenia danych. Mocno uszczegóławia elementy, które umowa powierzenia powinna zawierać. Mowa tutaj o […]

14 lutego 2018
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych gotowy, zmieni 40 ustaw

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). […]

13 lutego 2018
Rząd zaostrzy przepisy dla kierowców

Specjalny zespół złożony z przedstawicieli kilku ministerstw i instytucji badawczych postuluje wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dwie najważniejsze z nich to obowiązkowe […]

13 lutego 2018
Nowe Prawo wodne już wymaga poprawek

Prawo wodne weszło w życie w styczniu, a rządzący już muszą je poprawiać. Eksperci ostrzegali, że tak będzie. Chociaż ustawa – Prawo wodne obowiązuje zaledwie […]

29 stycznia 2018
RODO - Unijne wskazówki dla przedsiębiorców

RODO - milionowe kary, rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych, nowe obowiązki, konieczność skrupulatnego przygotowania się i wyzwania techniczne stojące przed administratorami. Łatwo popaść […]

23 stycznia 2018
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych niezgodny z RODO?

Według projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych zdecydowana większość polskich firm nie będzie musiała informować klientów o tym, na jakich zasadach przetwarzają ich dane. […]

17 stycznia 2018
Solaria nie dla wszystkich

Od 16 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Wprowadza ona między innymi zakaz udostępniania solariów osobom […]

9 stycznia 2018
Big Data - inwigilacja w internecie?

Według zapowiedzi, tzw. Big Data znajdą się pod lupą Komisji Europejskiej. Należy bowiem sprawdzić, czy dane nie szkodzą zdrowym zasadom konkurencji rynkowej. Big data to […]

2 stycznia 2018
Co zmieni się w prawie w 2018 roku?

W kwestiach prawnych powinno się być na bieżąco. Jakie zmiany w przepisach niesie ze sobą rok 2018? Oto lista najistotniejszych zmian w przepisach prawnych, o […]