Autor: Karol Szczęsny

Pozostałe

Prawo do oddania głosu mają tylko osoby widniejące w rejestrze wyborców

To ostatni moment na sprawdzenie przez wyborców, czy ich nazwisko znajduje się w rejestrze wyborców. Osoby, których nie ma w tym rejestrze, nie będą mogły oddać swojego głosu w najbliższych wyborach samorządowych. Rejestr wyborców zawiera osoby na stałe mieszkające na obszarze danej gminy. Każdy wyborca może być wpisany tylko do […]

Podatki

Zmiany w opodatkowaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku

Od nowego roku nastąpi zmiana w opodatkowaniu samochodów firmowych. Początkowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych zakładał, że do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć jedynie 50% wydatków (tak jak w ustawie o VAT). Zmiana w projekcie zakłada mniej restrykcyjne zasady rozliczania wydatków na pojazdy. Będzie można zaliczyć do kosztów […]

Ochrona Środowiska

Programu rozwoju elektromobilności – wnioskowanie o dotacje od 15 października

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia działań jednostek samorządowych. Celem programu jest pomoc samorządom terytorialnym w realizacji polityki elektromobilności. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 10 mln zł. Średnie i małe miasta już od 15 października będą mogły starać się o dotacje w wysokości […]

Podatki

Opodatkowanie VAT bonów od nowego roku na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy o VAT została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany te wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej. W projekcie nowelizacji ustawy zostało wprowadzone pojęcie bonu. Bon może występować w formie papierowej lub w postaci elektronicznego kodu kreskowego. Określone w projekcie rodzaje bonów W projekcie nowelizacji ustawy o VAT określono […]

Prawo Budowlane

Zmiany w prawie dla architektów i inżynierów budownictwa

Do konsultacji trafiły projekty ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W projekcie przewidziane są takie zmiany, jak zwiększenie uprawnienia Krajowej Rady Izby Architektów czy likwidacja specjalności architektonicznej. Trudniejszy dostęp do zawodu architekta W projekcie ustawy o architektach przewidziano między innymi zwiększenie uprawnień Krajowej Rady […]

Pozostałe

Od nowego roku upadłość konsumencka dla każdego?

Od nowego roku prawdopodobnie upadłość konsumencka będzie łatwiejsza. Ministerstwo Sprawiedliwości już jesienią może skończyć działania nad zmianami w upadłości konsumenckiej. Podstawowa zmiana jest taka, że do rozpoczęcia postępowania oddłużeniowego wystarczy sama deklaracja o niewypłacalności dłużnika. Możliwość zmian już od nowego roku Projekt nowelizacji ustawy prawa upadłościowego przewiduje m.in usunięcie art. […]

Pozostałe, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

GOPR, TOPR i WOPR po 1 stycznia przestaną istnieć?

W maju w nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadzono wymagania, których nie będzie w stanie spełnić żadna jednostka. Może dojść do tego, że od stycznia 2019 roku żaden podmiot nie będzie uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego i górskiego. Najprawdopodobniej będzie potrzebna jak najszybsza zmiana przepisów. Błędne przepisy W znowelizowanej […]

Pozostałe, Prawo Finansowe i Bankowe

Zmiana zasad sprzedaży usług ubezpieczeniowych od 1 października

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń weszła w życie 1 października 2018 roku. Ustawa jest wdrożeniem dyrektywy unijnej Insurance Distribution Directive. Celem zmiany jest ochrona klientów instytucji ubezpieczeniowych. Według nowej ustawy świadczenie usług ubezpieczeniowych poprzedzone musi być zbadaniem potrzeb klientów, a produkt ubezpieczeniowy będzie musiał być prezentowany w sposób jasny i klarowny. […]

Prawo Administracyjne, Prawo Budowlane

Uproszczone procedury budowlane dla powodzian

Osoby poszkodowane przez powódź będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur budowlanych. Dotyczy to gmin Kamienica oraz Ochotnica Dolna. Na platformie Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie w tej sprawie. Uproszczone procedury budowlane Wojewoda Małopolski przekazał dokumentację dotyczącą skutków gwałtownych opadów atmosferycznych Prezesowi Rady Ministrów. Dane dotyczą opadów, które miały miejsce […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w urlopach na żądanie

Niektóre media niedawno donosiły, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje w zakresie zmian w Kodeksie pracy. Wiceminister Stanisław Szwed wyjaśnia, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są przeprowadzane prace nad propozycjami przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym urlopu na żądanie, zawartymi w projekcie opracowanym przez […]