Autor: Karol Szczęsny

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do odprowadzania podatku od uzyskanych dochodów. Obecnie w Polsce ustawowo uregulowane są dwa rodzaje podatków dochodowych. Pierwszy z nich dotyczy osób fizycznych, które płacą podatek dochodowy PIT (Personal Income Tax). Drugim z kolei jest podatek dochodowy od osób prawnych, tzw. podatek CIT (Corporate […]

Pozostałe

Inflacja w 2019 roku może wzrosnąć z powodu cen energii

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła decyzję odnośnie poziomu stóp procentowych. Oprócz tego RPP poinformowała, że w 2019 roku inflacja może się zwiększyć ze względu na wzrost cen energii. Jest to tzw. czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. RPP informuje, że skalę wzrostu cen energii w 2019 roku ograniczy prawdopodobnie obserwowany w […]

Podatki

Rozliczanie podatku u źródła od stycznia 2019 na nowych zasadach

Od stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która zmieni zasady rozliczania podatku u źródła. Zmiany w przepisach dotyczą również jego zwrotu. Nowelizacja nakłada na przedsiębiorców kilka dodatkowych obowiązków. Zamiana mechanizmu rozliczania podatku Mechanizm „relief at source” zostanie zamieniony na tzw. „tax refund”. „Relief at source” to dotychczas obowiązujący mechanizm. […]

Pozostałe

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy umożliwiający realizację sieci 5G w Polsce

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji tzw. megaustawa trafiła do konsultacji publicznych. Ma ona umożliwić realizację rozwoju sieci 5G w Polsce. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zlikwiduje bariery prawne dla budowy sieci 5G. Nowelizacja ustawy m.in zwolni z konieczności pozwolenia na budowę i zmniejszy opłaty za zajęcie pasa […]

Prawo Karne

Od stycznia 2019 roku będą wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W przyszłym roku maksymalna kara za przestępstwa skarbowe wyniesie ponad 21 mln zł. Najniższa zaś grzywna za wykroczenia uplasuje się na poziomie 225 zł. Wzrost wartości kar jest skutkiem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł brutto. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. Czym jest przestępstwo a czym wykroczenie skarbowe? […]

Prawo Energetyczne

Senat bez poprawek przyjął nowelizację prawa energetycznego

Senatorowie bez żadnych poprawek przyjęli nowelizację prawa energetycznego i niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił nowelizację 9 października 2018 roku. Zmiany zakładają m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży przez giełdę energii. Oprócz tego nowela reguluje tzw. sprzedaż rezerwową prądu i gazu. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 57 senatorów. […]

Prawo Handlowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie umrze wraz z właścicielem

25 listopada weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jeżeli firma wpisana do CEIDG będzie miała powołanego zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci właściciela firma nie przestanie funkcjonować. W mocy pozostaną wszystkie umowy o pracę, kontrakty czy zezwolenia. Firma nie umrze wraz z właścicielem Jak wskazuje minister Jadwiga […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Istotne zmiany w prawie pracy od 22 listopada

Czwartek 22 listopada to ważna data dla pracowników. Bowiem części z nich umowy terminowe przekształciły się w kontrakty na czas nieokreślony. W życie weszła rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Limit 33 miesiące zatrudnienia W świetle nowelizacji podpisanej przez prezydenta w 2015 roku, łączny […]