Autor: apl. adw. Martyna Klimowicz

Policja powinna niezwłocznie reagować na hasła i symbole rasistowskie i faszystowskie – musi też je znać

Komendant Główny Policji powinien wydać wytyczne o obowiązku niezwłocznej interwencji w każdym przypadku publicznego propagowania symboli i haseł rasistowskich, faszystowskich czy nazistowskich – uważa RPO. Rzecznik podkreśla brak reakcji policjantów na prezentowanie takich treści i chce by komendant krytycznie to ocenił. Policjanci muszą również mieć wiedzę o takich symbolach i […]

Niska renta rodzinna starszej osoby też powinna zwalniać od płacenia abonamentu rtv

Osoby pobierające rentę rodzinną, zamiast emerytury, powinny być zwolnione od opłat abonamentowych za radio i telewizję – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Skoro z opłat zwolniono osoby starsze i o najniższych dochodach, to nieuwzględnienie rencistów, znajdujących się w takiej samej sytuacji, może być sprzeczne z zasadą równego traktowania. Przeszkodą jest m.in. […]

Adam Bodnar upomina się u premiera o odpowiedź ws. ”rejestru pedofilów”

Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się u premiera Mateusza Morawieckiego, aby Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie w sprawie problemów związanych z „rejestrem pedofilów”. W wystąpieniu z lutego 2018 r. Adam Bodnar powoływał się na ujawnienie w rejestrze skazanego mężczyzny, którego dzieci obawiają się powrotu traumy i wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim […]

RPO o konieczności zwrotu kosztów obrońcy lekarzowi uniewinnionemu po ”dyscyplinarce”

Lekarz prawomocnie uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym nie może dziś dostać zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany obecnych przepisów W zainteresowaniu RPO wciąż pozostaje sprawa zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy lekarzowi lub lekarzowi dentyście, prawomocnie uniewinnionemu w postępowaniu dyscyplinarnym. Wątpliwości budzi […]

Profi Credit Polska – działania UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje wiele skarg i zapytań w sprawie Profi Credit Polska. Z informacji od konsumentów wynika, że pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające pożyczoną kwotę oraz bez wiedzy konsumentów wypłacał kolejne pożyczki. Prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę i Komisję Nadzoru Finansowego. Kwota pożyczki 1000 zł, koszt ubezpieczenia – 1622 […]

Milionowe kary za naruszenie zasad cyberbezpieczeństwa

Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych mogą się spodziewać nałożenia kary w wysokości nawet miliona złotych. Taka sankcja ma grozić za uporczywe naruszanie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nad zmianą aktu prawnego pracują posłowie. Nowelizacja przede wszystkim ujednolici polskie przepisy z normami unijnymi. Zgodnie z nowelizacją powołane zostaną […]

RPO zbada sprawę pożarów na składowiskach odpadów

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę pożarów składowisk odpadów, do których doszło w ostatnich dniach. Obywatele skarżą się RPO na takie częste przypadki, sugerując, że pożary nie zawsze są przypadkowe. Zdaniem Adama Bodnara źródłem systemowego problemu mogą być niedostateczne mechanizmy kontrolne wobec podmiotów przetwarzających odpady. W związku z pożarami na składowiskach […]

Stopień trudności matury ma znaczenie

Podczas rekrutacji do wyższych uczelni, m.in. medycznych, nie bierze się pod uwagę stopnia trudności matury, który bywa różny w kolejnych latach. W efekcie na studia dostają się osoby, które maturę zdawały w latach, gdy stopień jej trudności był niższy. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się z Ministrem Zdrowia, który nie […]

RPO proponuje: przesłuchanie osoby faktycznie podejrzanej jako świadka – tylko z udziałem adwokata

Przesłuchanie osoby faktycznie podejrzanej jako świadka, zanim zostaną jej postawione zarzuty, jest niedozwolone, ale  praktykowane – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem takie osoby powinny mieć status świadka z asystą, czyli musiałyby być przesłuchiwane w obecności adwokata – by zapewnić konstytucyjne prawo do obrony. Pozwoliłoby to też uniknąć zmuszania takiej […]

Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Gdańskim

Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago – Kent College School of Law mają przyjemność zaprosić Państwa do Uczestnictwa w Letniej Szkole Prawa Własności Intelektualnej „IP in the Creative Sector”. Projekt odbędzie się w dniach 27 – 30 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 4 dni […]