Autor: apl. adw. Martyna Klimowicz

Prawo Sportowe

Mniej badań potrzebnych do startu w zawodach sportowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń niesie ze sobą kilka istotnych zmian. Wprowadza między innymi mniejszą ilość obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych. Mowa tu o badaniach, dzięki […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Dobre, bo niemieckie? Wyniki testów UOKiK

UOKiK po raz pierwszy porównał jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Europy Zachodniej. Sprawdził jakość 101 produktów, istotne różnice dotyczyły 12. Na przykład chipsy niemieckie smażono na oleju słonecznikowym, polskie – na palmowym. Polacy nie mają wyrobionych poglądów o podwójnej jakości żywności. Aż 71 proc. osób badanych przez Kantar Public […]

Pozostałe

Ustawa dezubekizacyjna do zmiany?

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od roku. Pojawiły się jednak wątpliwości co do jej funkcjonowania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie ona zmieniona. Takie stanowisko zajęła sejmowa komisja ustawodawcza na potrzeby postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stanowisko komisji na początku tygodnia zaprezentował jej przewodniczący poseł Marek Ast. Poinformował on, że komisja nadal uważa, iż obniżenie […]

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Cywilne

Instytucja przekazu

Instytucja przekazu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, w art. 9211 – 9215. Zgodnie z art. 9211 kc, kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia, świadczenia na rachunek przekazującego. Forma przekazu Przepisy prawa nie wymagają żadnej szczególnej formy […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Rzecznicy konsumentów prowadzą lekcje w szkołach

Edukacja młodzieży jest tak samo ważna jak pomoc, dlatego rzecznicy konsumentów dzielą się w szkołach swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczniowie dowiadują się od nich m.in. czym się różni rękojmia od gwarancji i jak bezpiecznie kupować w sieci. Miejski rzecznik konsumentów w Opolu szkoli ok. 1500 nastolatków rocznie. Zaczął się rok […]

Prawo Karne

„Mowa nienawiści” – Obóz Narodowy Radykalny

Będzie dochodzenie w sprawie nawoływania na stronach ONR do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych oraz propagowania totalitarnego ustroju państwa. Sąd uchylił odmowę wszczęcia takiego dochodzenia przez stołeczną prokuraturę, o co wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich. W kwestionowanym tekście było napisane, że osoby o innym pochodzeniu odpowiadają za wzrost przestępczości […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do zmiany zasiłku

Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł). Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia. Pan X, który opiekuje się matką z niepełnosprawnością, pobiera zasiłek dla opiekuna. Chciał […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów

Telekomunikacja Internetowa, Ogród Zdrowia, VRM Group. To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów. Telekomunikacja Internetowa  – sygn. akt VII AGa 1081/18 Pierwszy z wyroków dotyczył pozwu z grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez spółkę postanowienia […]

Prawo Oświatowe

Więcej studiów jednolitych

Więcej kierunków studiów prowadzonych będzie w formie jednolitych studiów magisterskich. Zmiana obejmie między innymi część kierunków pedagogicznych. Zmian mogą się również spodziewać studenci korzystający z zajęć prowadzonych w formie e-learningu. Zmiany wprowadzone zostaną nowym rozporządzeniem. Dostosuje ono zasady prowadzenia studiów do Ustawy 2.0 – Prawa o szkolnictwie wyższym. Najważniejsze punkty […]