Autor: apl. adw. Martyna Klimowicz

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ograniczenia w możliwości wypowiadania umów o pracę

Kodeks pracy oraz przepisy szczególne wprowadzają pewne ograniczenia w możliwości wypowiadania umów o pracę. Poniżej przedstawiamy główne wyjątki od reguły. Pracownik znajdujący się w przedemerytalnym okresie ochronnym – art. 39 k.p. Zgodnie ze wskazanym przepisem „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata […]

Prawo Cywilne, Umowy - Generator umów

Umowa użytkowania

Przedmiotem użytkowania mogą być rzeczy, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Użytkowanie rzeczy obejmuje jej części składowe i, co do zasady, jej przynależności. Przedmioty użytkowania to co do zasady rzeczy oznaczone co do tożsamości i niezużywalne. Umowę użytkowania reguluje Kodeks cywilny przepisami art. 252–284 k.c. Do ochrony prawa użytkowania stosuje się […]

Prawo Cywilne

Umowa agencyjna pośrednictwa

Umowa agencyjna należy do grupy umów o świadczenie usług. Zawrzeć ją mogą tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lecz mające zdolność prawną. Umowa agencyjna sprowadza się do tego, iż przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Lidl Polska wykonuje decyzję UOKIK

Ruszyły platforma edukacyjna dla konsumentów oraz szkolenia dla rzeczników. Platforma dostępna jest na stronie www.portaledu.lidl.pl. Jej utworzenie wiąże się z wykonaniem decyzji UOKiK przez sieć dyskontów Lidl Polska. Decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy kampanii marketingowej przeprowadzonej przez sieć dyskontów jesienią 2016 roku. Zgodnie z zasadami promocji, klienci Lidla […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Smithfield Foods przejmie kontrolę nad Pini Polonia

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Smithfield Foods kontroli nad Pini Polonia. Przedsiębiorcy działają na rynku produkcji i przetwórstwa mięsa. W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku. Transakcja dotycząca przejęcia przez Smithfield Foods kontroli nad Pini Polonia została pierwotnie zgłoszona do Komisji Europejskiej. KE przekazała jednak sprawę do UOKiK. Uznała, […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Koniec okresowych szkoleń BHP w biurach

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął pakiet zmian. W jego skład wchodzi między innymi nowelizacja kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami spora grupa pracowników zostanie zwolniona z obowiązku przeprowadzania okresowych badań BHP. Zwiększy się też grono przedsiębiorstw, w których to pracodawca będzie wykonywał obowiązki służby BHP. Powyższe zmiany związane są z […]

Prawo Handlowe

Umowa spółki komandytowej

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Może być ona zawiązana przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden musi być komplementariuszem, a jeden komandytariuszem. Wynika to z kodeksowej definicji spółki komandytowej. Wskazuje się w niej, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej […]

Prawo Cywilne

Umowa dzierżawy rzeczy ruchomej

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Dzierżawca natomiast zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Umowę dzierżawy uregulowano w przepisach art. 693-709 kodeksu cywilnego. Do umowy dzierżawy zastosowanie mają również przepisy o najmie, art. 659 – 692 kodeksu […]