hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
25 listopada 2020
Izba wytrzeźwień

Izba wytrzeźwień to zakład administracyjny typu zamkniętego o charakterze leczniczo-prewencyjnym. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy i sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości usuwanymi z […]

25 listopada 2020
Prawo karne a osoby z ograniczoną poczytalnością – leczenie szpitalne niemożliwe?

Umieszczenie sprawcy przestępstwa z ograniczoną poczytalnością w zakładzie psychiatrycznym, u którego brak jest rokowań szans na skuteczną terapię na wolności, wymaga jego skazania na bezwzględną […]

24 listopada 2020
Kontrola pracy zdalnej – co może pracodawca?

Wielu pracodawców ma obawy, czy pracownik wykonujący zadania zdalnie, w trybie tzw. home office, jest równie wydajny jak pracownik obecny na co dzień w biurze. […]

24 listopada 2020
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 – już od 28 listopada

Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, od 28 listopada br. placówki handlowe mają wrócić do swojej działalności, jednak […]

23 listopada 2020
Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy – czy jest możliwa?

Czy możliwa jest rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy? Prawo do korzystania ze wsparcia urzędu pracy zależy od rodzaju tytułu pobytowego, który posiada obcokrajowiec. Przysługuje mu […]

23 listopada 2020
Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające ma charakter postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania rozpoznawczego oraz postępowania egzekucyjnego. Pomimo pomocniczego charakteru postępowanie to cechuje samodzielność funkcjonalna i strukturalna. Kiedy […]

20 listopada 2020
Kto może założyć spółkę partnerską?

Istotnym wyróżnikiem spółki partnerskiej jest to, że jest ona niedostępna dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną. Kto może […]

20 listopada 2020
Subkonto ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) […]

19 listopada 2020
Roszczenie o usunięcie niezgodności z treści księgi wieczystej

Celem roszczenia o usunięcie niezgodności z księgi wieczystej jest przyznanie ochrony procesowej osobie, której interesy mogą być naruszone w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości […]

19 listopada 2020
COVID-19 – kto może być dawcą osocza?

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczą w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe […]