Autor: Monika Magierska

12 grudnia 2019
Kiedy sąd orzeka naganę?
Kara nagany stanowi najłagodniejszą spośród przewidzianych w katalogu kar. W jakich sytuacjach możliwe jest jej orzekanie?
12 grudnia 2019
Znalezione nie kradzione – czy zawsze?
Powiedzenie „znalezione nie kradzione” nie zawsze musi być prawdziwe. Co zatem w przypadku znalezienia rzeczy, którą ktoś inny zostawił albo zgubił?
11 grudnia 2019
Na czym polegają oględziny?
Oględziny są czynnością polegającą na zmysłowym zapoznaniu się z miejscem, osobą lub rzeczą. W jakich przypadkach dochodzi do oględzin?
11 grudnia 2019
Czym jest powództwo wzajemne?
Pozew wzajemny jest jednym z środków obrony pozwanego w procesie. Dowiedz się, kiedy powództwo wzajemne jest dopuszczalne!
10 grudnia 2019
Wykonywanie działalności gospodarczej bez zgłoszenia
Prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością spełnienia wielu kryteriów. Jakie są konsekwencje wykonywania działalności gospodarczej bez zgłoszenia?
10 grudnia 2019
Mediacja w procesie karnym
Jakie są cele mediacji w procesie karnym? Jak przebiega mediacja? Kiedy warto się zainteresować takim sposobem rozwiązania sprawy?
9 grudnia 2019
Czym jest hostel dla nieletnich?
Hostel dla nieletnich ma pomagać w opuszczeniu zakładu poprawczego przez osoby, które podjęły pracę lub naukę. Jakie warunki należy spełnić, aby się tam dostać?
9 grudnia 2019
Czy można podjąć służbę w obcym wojsku?
Czy podjęcie służby w obcym wojsku jest karalne? W jakich sytuacjach jest to możliwe? Sprawdź, co na ten temat mówi polskie prawo!
6 grudnia 2019
Reklama substancji psychoaktywnych? Zakazana!
Co na temat substancji psychoaktywnych mówi polskie prawo? Dowiedz się, kiedy reklama substancji psychoaktywnych jest zakazana!
6 grudnia 2019
Czym jest dyskryminacja?
Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek czy pochodzenie jest zakazana przepisami prawa. Co grozi sprawcy przestępstwa o charakterze dyskryminacyjnym?
1 2 3 18