Autor: Monika Magierska

14 października 2019
Kim jest biegły sądowy?
Biegły sądowy to osoba, która posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę w danym zakresie. Kto może zostać biegłym sądowym? Jakie są jego obowiązki?
14 października 2019
Czy można wysłać paczkę do więzienia?
Czy można wysłać paczkę do więzienia? Jak wygląda kwestia przekazywania różnych przedmiotów osadzonym? Co możemy im przekazać?
11 października 2019
Czy Policja może zatrzymać nieletniego?
W szczególnych przypadkach Policja może zatrzymać i umieścić w policyjnej izbie dziecka, nieletniego powyżej 13. roku życia. Kiedy jest to możliwe?
11 października 2019
Kiedy nieletni może zostać umieszczony w zakładzie poprawczym?
Zakład poprawczy jest placówką resocjalizacyjną dla nieletnich do 21. roku życia. Czy każdy nieletni przestępca tam trafia? Jakie są przesłanki zastosowania tego środka?
10 października 2019
Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich
Jakie są możliwości sądu w razie popełnienia przestępstwa przez nieletnich? Jakie środki wychowawcze wobec nieletnich mogą zostać zastosowane?
10 października 2019
Odebranie dziecka w związku z przemocą w rodzinie
Kto i w jaki sposób może odebrać dziecko rodzicom? Dowiedz się, kiedy możliwe jest odebranie dziecka w związku z przemocą w rodzinie!
9 października 2019
Jakie konsekwencje grożą za przemyt celny?
Przemyt celny znajduje się w czołówce najczęściej popełnianych karnoskarbowych czynów zabronionych. Co grozi za ich popełnienie?
9 października 2019
Czy można ubezwłasnowolnić osobę uzależnioną od alkoholu?
Jakie są przesłanki skierowania na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu? Czy możliwe jest ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej od alkoholu?
8 października 2019
Co grozi za fałszowanie dokumentu i używanie go jako autentyczny?
Przestępstwo fałszerstwa dokumentów może przybierać różnoraką postać. Jakie konsekwencje grożą za fałszowanie dokumentu i używanie go jako autentyczny?
8 października 2019
Co grozi za fałszowanie znaku akcyzy?
Podrabianie lub przerabianie znaków akcyzy jest przestępstwem regulowanym przez polski kodeks karny skarbowy. Jaka kara przewidziana jest dla sprawcy?