hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
8 stycznia 2021
Pozorność jako wada oświadczenia woli

Prawo cywilne uznaje złożenie oświadczenia dla pozoru jako jedną z tzw. wad oświadczenia woli. Jednym ze skutków pozorności może być nieważność dokonanej czynności prawnej. Definicja […]

8 stycznia 2021
Zasada domniemania niewinności

Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z […]

7 stycznia 2021
Domniemanie prawne i faktyczne

Zgodnie z definicją ze Słownika języka polskiego PWN, domniemanie to uznanie istnienia niestwierdzonego faktu na podstawie innych faktów, których istnienie jest stwierdzone. Jakie znaczenie mają […]

7 stycznia 2021
Sprzeciw od wyroku zaocznego

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określają zasady zaskarżenia wyroku zaocznego przez pozwanego. Pozwanemu, przeciw któremu wydano wyrok zaoczny, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu. Przeczytaj również: Kiedy […]

5 stycznia 2021
Konsekwencje wulgarnej wypowiedzi w sądzie

Sprawy sądowe zazwyczaj powodują spore emocje. Niekiedy zdarza się, że nieprzyzwoite lub wulgarne słowa pojawiające się w wypowiedziach stron i świadków zostają zaprotokołowane. Czy wulgarna […]

5 stycznia 2021
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka w organizacji jest kolejną fazą po spółce przedorganizacyjnej, tj. okresie, gdy dokonywane są czynności faktyczne, a niekiedy także prawne, związane z przygotowaniem zawarcia umowy […]

4 stycznia 2021
Wulgaryzmy w miejscu publicznym i internecie

Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm., dalej […]

4 stycznia 2021
Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny?

Zasadą jest, że wydanie wyroku zaocznego stanowi konsekwencję bierności pozwanego, która jest rozumiana jako niezajęcie przez pozwanego stanowiska wobec żądań powoda. Posiedzenie niejawne Sąd może […]

30 grudnia 2020
Płatna protekcja w sporcie

Przestępstwo płatnej protekcji ma charakter formalny. Karalne jest już samo podjęcie się pośrednictwa. Niezależnie od jego faktycznych rezultatów i niezależnie od istnienia faktycznych wpływów pozwalających […]

30 grudnia 2020
Zajmowanie się cudzą sprawą wbrew woli zainteresowanego

Prowadzenie cudzych spraw wbrew woli zainteresowanego wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie bowiem z art. 754 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny […]