hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
29 grudnia 2020
Pochodna pigułki gwałtu – substancja psychotropowa czy substancja zastępcza?

1 grudnia 2020 r. do Izby Karnej Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne z sądu apelacyjnego, czy substancja zawierająca γ-butyrolakton (GBL) jest substancją psychotropową czy środkiem […]

29 grudnia 2020
Premia w umowie o pracę

Warunki nabywania premii, jako jednego z elementów wynagrodzenia pracowników, powinny być szczegółowo określone. Planując więc wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia, pracodawca powinien sprecyzować konkretne warunki, na jakich […]

28 grudnia 2020
Prezent od pracodawcy i wigilia firmowa a podatek dochodowy

W tym roku świętowanie w firmach wygląda inaczej niż zazwyczaj. Firmy nie rezygnowały jednak ze spotkań świątecznych z pracownikami. Mimo że odbywały się one zdalnie, […]

28 grudnia 2020
Matura 2021 – jakie zmiany czekają przyszłorocznych maturzystów?

16 grudnia 2020 r. minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w […]

23 grudnia 2020
Komu przysługuje nagroda jubileuszowa i w jakiej wysokości?

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom z tytułu okrągłej rocznicy pracy. Nie jest ona jednak przyznawana wszystkim pracownikom. Komu więc przysługuje i w jakiej wysokości? Komu przysługuje […]

23 grudnia 2020
Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Dopiero w sytuacji, gdy […]

22 grudnia 2020
Czym jest warunek zabroniony?

Zgodnie z art. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej również jako „k.c.”) warunek […]

22 grudnia 2020
Zakup kontrolowany i tzw. kontrolowane wręczenie łapówki

Zakup kontrolowany oraz przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej to czynności, które zostały wprowadzone do katalogu działań operacyjno-rozpoznawczych ustawy o Policji jako odpowiedź na konspirację i eskalację przestępczości zorganizowanej. […]

21 grudnia 2020
Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracownikowi przysługuje prawo powrotu do pracy, co do zasady, na stanowisko zajmowane przed tym urlopem. […]

21 grudnia 2020
Roszczenia posesoryjne, czyli ochrona posiadania – roszczenie o przywrócenie poprzedniego stanu posiadania i zaniechanie naruszeń

Roszczenia posesoryjne to sądowa, podstawowa ochrona posiadania. Posiadaczowi, którego posiadanie zostało naruszone, przysługują tzw. roszczenia posesoryjne. Składa się na nie roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego […]