hello world!
Monika Magierska

Monika Magierska

Lista wszystkich artykułów autora
20 września 2019
Konsekwencje ucieczki przed policją

Gdy w przypadku rutynowej kontroli lub w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusz policji nakazuje zatrzymanie pojazdu, każdy kierowca ma obowiązek zastosować się do […]

20 września 2019
Parkowanie na drodze pożarowej - czy właściciel pojazdu może pozostać bezkarny?

Samochody parkujące na drogach pożarowych, uniemożliwiające sprawny dojazd wozów straży pożarnej do budynku, to odwieczny problem wielkich blokowisk. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego to […]

19 września 2019
W jakim wieku dziecko może zostać samo w domu?

Opieka nad dzieckiem przez całą dobę stanowi nie lada wyzwanie dla rodziców. Korzystają oni z pomocy opiekunek lub oddają dzieci do przedszkola. Jednak zdarzają się […]

19 września 2019
Kiedy policja ma prawo strzelać?

Każdy funkcjonariusz ma świadomość, że użycie środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej, to szczególne uprawnienie, którego stosowanie dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. W […]

18 września 2019
Czym jest numer PESEL i jak go czytać?

Numer PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem numerycznym, który pozwala na łatwą i szybką identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera on datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci […]

18 września 2019
Rodzaje i typy zakładów karnych

Zakład karny to miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności. Zakłady te podlegają Ministrowi Sprawiedliwości. Czym charakteryzują się ich poszczególne […]

18 września 2019
Czy holowanie na autostradzie jest dozwolone?

Zdarza się, że do awarii samochodu dochodzi na autostradzie. Przepychanie pojazdu po pasie awaryjnym jest niedozwolone. To może holowanie? Teoretycznie jest to coś, z czym […]

17 września 2019
Widzenie w zakładzie karnym - jakie zasady obowiązują?

Jednym z najważniejszych praw skazanego na karę pozbawienia wolności, na które wskazuje art. 102 pkt 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy (dalej jako „kkw”) jest możliwość […]

17 września 2019
Czy można cofać na drodze jednokierunkowej?

Manewr cofania należy do tych trudniejszych nie tylko dla osoby prowadzącej pojazd, ale także dla innych uczestników drogi. Tym samym powinien on być stosowany wyłącznie […]

13 września 2019
Konfrontacja i okazanie - na czym polegają?

W procesie karnym kluczową funkcję pełni postępowanie dowodowe, jako element procesu, który pozwala na potwierdzenie wielu hipotez dotyczących prowadzonej sprawy. Do czynności dowodowych zaliczamy m.in. […]