Autor: Maciej Matusik

Alfabet prawa: P jak pierwokup

Prawo pierwokupu narodziło się w starożytnym Rzymie i już dwa tysiące lat temu było formą reglamentacji w obrocie nieruchomościami i innymi rzeczami. Początki tej instytucji w Polsce, to regulacje wprowadzone w okresie rozbiorów, przez to ich brzmienie różniło się w poszczególnych regionach zajętych przez różne państwa zaborcze. Istota prawa pierwokupu […]

Alfabet prawa: D jak dług

Jeśli ktoś przekartkuje kodeks cywilny, to z pewnością zauważy, że księga trzecia – zobowiązania stanowi grubo ponad połowę zawartości tej ustawy. Nie dzieje się tak bez powodu. To bardzo obszerna i wymagająca tematyka, z którą styczność ma każdy z nas. Zagadnienie długu także do niej należy. Czym jest dług? Przez […]

Znaczenie konstytucyjnych zasad: godności, wolności i równości

Tak jak większość konstytucji współczesnych państw demokratycznych, obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera przepisy regulujące kwestie podstawowych wolności i praw jednostki. Można rzec, że te regulacje zajmują bardzo wysokie miejsce w wewnętrznej hierarchii naszej Konstytucji. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że zostały ujęte w rozdziale drugim, który następuje od razu po […]

Dane przestępców seksualnych upublicznione

Dane blisko 800 najgroźniejszych przestępców seksualnych zostały opublikowane w jawnym rejestrze przestępców seksualnych. Bazę, do której od dzisiaj ma dostęp każdy zainteresowany znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr jest całkowicie jawny i dostępny za darmo. Użytkownik, który chce z niego skorzystać nie jest zmuszony do rejestracji […]

zdjęcie przedstawia kandydata na prawo jazdy

Jak wyrobić prawo jazdy

Prawo jazdy to dokument wydawany przez właściwe organy państwowe, regionalne lub samorządowe, pozwalający na prowadzenie pojazdów silnikowych określonych kategorii. Posiadanie go jest nie tylko dużym ułatwieniem w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Pomijając fakt, że w niektórych profesjach prawo jazdy jest koniecznym warunkiem zatrudnienia, to pracodawcy z każdej branży łaskawiej […]

Wyższe opłaty sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ogromny projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych i niektórych innych ustaw. Przewiduje on szereg zmian w postępowaniu cywilnym, zwiększenie opłat za niektóre procedury sądowe, a za inne – wręcz wprowadzenie obowiązku ponoszenia kosztów za czynności do tej pory darmowe. Zmianą chyba najszerzej krytykowaną w […]

Czym jest prokura ?

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące prokury uregulowane zostały w dziale VI kodeksu cywilnego i zawarte są w artykułach 109(1)-109(8). Co trzeba wiedzieć na temat prokury Prokura powinna […]

Obraz przedstawia biznesmena z zaciśniętą pięścią

Fałszywe faktury surowo karane

Szykują się kolejne zmiany w prawie. Mają one ograniczyć liczbę oszustw podatkowych. Zgodnie z zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego za posługiwanie się fikcyjnymi fakturami sąd będzie mógł zakazać przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Według projektu, kara zakazu prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej ma być stosowana wyłącznie wobec sprawców […]

Co to jest przypozwanie?

Czasami rozstrzygnięcie procesu cywilnego może być przyczynkiem do następnego procesu. Strona przegrywająca może w związku z niekorzystnym rozstrzygnięciem dochodzić swoich roszczeń od innego podmiotu. W takich sytuacjach kodeks postępowania cywilnego przewiduje instytucję tzw. przypozwania. Art. 84 k.p.c. § 1. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem […]