hello world!

Maciej Matusik

Lista wszystkich artykułów autora
11 kwietnia 2022
Czym jest działalność reglamentowana? Na czym polega reglamentacja?

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną z podstawowych cech polskiej gospodarki. Jednak niektóre działalności niewątpliwie nie mogą być traktowane jako „wolne”. Państwo wymaga bowiem spełnienia […]

8 kwietnia 2022
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest fundamentem gospodarki rynkowej, charakteryzującej ustrój kapitalistyczny. Dzięki niej, niemal każda osoba może spróbować swoich sił w budowaniu przedsiębiorstwa. Jakie przepisy […]

21 lutego 2022
Gdzie zrobić zakupy w niedziele? Niedziele handlowe 2022 i wyjątki od zakazu hanldu.

Możliwość handlu w niedziele jest w Polsce ograniczona od 2018 roku. Część konsumentów i przedsiębiorców nadal nie może pogodzić się z tym, że wiele placówek […]

7 lutego 2022
Zakaz handlu w niedziele – przepisy ustawy. Jakie kary grożą za złamanie zakazu?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Wprowadzone ograniczenia istotnie wpłynęły na przyzwyczajenia dużej części społeczeństwa i nadal spotykają się z krytyką. […]

10 stycznia 2022
Czy można anulować błędny przelew? Jak odzyskać wysłane pieniądze?

Co zrobić, jeżeli przelew został wysłany na niewłaściwy numer konta? Przy wpisywaniu 26-cyfrowego numeru konta łatwo się pomylić. Poza tym istnieje mnóstwo sytuacji, które rodzą […]

7 stycznia 2022
Czym jest zniesławienie i jakiej karze podlega?

Zniesławienie, czyli inaczej pomówienie, jest przestępstwem, które godzi w dobra osobiste innego człowieka lub podmiotu prawa. Dopuszczając się zniesławienia, sprawca naraża dobre imię i cześć […]

1 grudnia 2021
Czym jest bezpodstawne wzbogacenie? Definicja, przesłanki i przykłady

W polskim prawie cywilnym zasadą jest, że każde przesunięcie majątkowe powinno być prawnie uzasadnione. Najczęściej przysporzenie w majątku jednej osoby wiąże się z ubyciem jakiegoś […]

23 listopada 2021
Black Friday, Black Week i Cyber Monday – UOKiK radzi, jak nie dać się oszukać

W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach, w których przyjął się zwyczaj obchodzenia Black Friday, klienci rzucą się do sklepów w poszukiwaniu okazji. […]

24 września 2021
Odpowiedzialność odszkodowawcza za inne osoby. Czy można odpowiadać za cudze czyny?

Czasami ktoś wyrządzi szkodę innej osobie. Może to być kwestia świadomego zachowania, lecz również niedbalstwa czy lekkomyślności. Żeby odpowiadać cywilnie, nie trzeba działać umyślnie. Co […]

19 września 2021
Delikt i czyn niedozwolony w prawie cywilnym

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis ten stanowi podstawę cywilnej odpowiedzialności deliktowej. […]

1 2 3 7