hello world!

Marcin Szczęsny

Aplikant adwokacki związany z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Poza studiami prawniczymi ukończył także dziennikarstwo. Hobbystycznie – miłośnik historii „z dreszczykiem”, fan muzyki średniowiecznej, niespełniony perkusista i początkujący pisarz. Próbuje w prosty i ciekawy sposób przekazać informację z dziedziny IP, jak również stara się zbudować napięcie u czytelników, opisując najgłośniejsze sprawy kryminalne. Kruczek stał się dla niego polem do wyrażenia siebie. Chętnie pomoże każdemu, kogo trapią problemy prawne związane z życiem prywatnym lub zawodowym.
Lista wszystkich artykułów autora
20 maja 2022
Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej?

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej opisano w art. 40 ustawy - Prawo przedsiębiorców (dalej jako: p.p.). Zgodnie zaś z art. 37 ust. 1 ustawowy obowiązek […]

12 kwietnia 2022
Czym jest koncesja, kto ją wydaje i jak ją uzyskać?

Koncesja w Polsce przyznawana jest w drodze aktu administracyjnego wydawanego przez właściwy organ. Koncesjonariusz, czyli ten komu koncesja została przyznana, ma prawo do prowadzenia ściśle […]

4 kwietnia 2022
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - omówienie przepisów

Dnia 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Jej przepisy przewidują […]

28 marca 2022
Czym jest azyl? Kto i w jaki sposób może uzyskać prawo do azylu w Polsce?

Azyl stanowi miejsce odosobnienia, ucieczki i schronienia. Dotyczy szczególnie osób ściganych przez prawo innego kraju. Jak obowiązujące prawo definiuje azyl? Co odróżnia go od innych […]

25 marca 2022
Kim jest uchodźca? Jak uzyskać status uchodźcy?

Komisarz ONZ do spraw uchodźców poinformował, że napaść Rosji na Ukrainę zdążyła doprowadzić już do największego kryzysu uchodźczego od czasów II wojny światowej. Do samej […]

8 października 2021
Obowiązek naprawienia szkody w prawie cywilnym i prawie karnym

Od niepamiętnych czasów obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdemu z pokrzywdzonych należy oddać sprawiedliwość. Oczywiście owa sprawiedliwość przybierała różne formy na przestrzeni dziejów, zarówno takie, […]

5 października 2021
Czym jest czynny żal, po co go składać i jak to zrobić?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy masz na głowie zbyt wiele obowiązków, może umknąć Ci "to i owo". Są jednak czynności, których urząd skarbowy może Ci […]

27 września 2021
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

W polskim prawie określone są przypadki, w których ponosi się odpowiedzialność odszkodowawczą za cudze czyny. Jednym z nich jest sytuacja, w której do szkody dochodzi […]

25 sierpnia 2021
Rodzaje utworów w świetle prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego są nie tylko całkowicie niezależne utwory. Interesując się tą dziedziną prawa, z pewnością spotkasz na swojej drodze utwory współautorskie, utwory zbiorowe (jak […]

3 sierpnia 2021
Czym jest UPRP? O Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 12 Konwencji paryskiej każde z państw będące jej stroną zobowiązało się do utworzenia urzędu ds. własności przemysłowej. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej […]