hello world!
Marta Gastoł

Marta Gastoł

Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, asystentka wydawcy w Wydawnictwie C.H.Beck.
Lista wszystkich artykułów autora
23 lipca 2020
Inicjatywa ustawodawcza i proces wprowadzania ustawy

Inicjatywa ustawodawcza Inicjatywa ustawodawcza oraz informacje jej dotyczące zostały opisane w art. 118 Konstytucji RP. Jego treść brzmi: 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi […]

8 lipca 2020
Studiowanie w praktyce

Studiowanie to nie tylko chodzenie na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria oraz przygotowywanie się do egzaminów w sesji. Przez te 5 lat można bowiem zrobić […]

7 lipca 2020
Program studiów na kierunku prawo

Na każdej uczelni zajęcia mogą być różnie rozłożone, ale tym, co pozostaje niezmienne, są przedmioty realizowane w ramach kierunku. Jak wygląda program studiów na kierunku […]

26 czerwca 2020
Jak dostać się na prawo? Wymagania na studia prawnicze

Studia prawnicze cieszą się ogromną popularnością. Co roku na ten kierunek aplikuje znacznie więcej osób, niż może się dostać. Przykładowo w ubiegłym roku zdarzało się, […]

10 czerwca 2020
Kim można zostać po studiach prawniczych?

Myśląc o tym, kim można zostać po studiach prawniczych, najczęściej wspomina się o zostaniu adwokatem, prokuratorem lub sędzią. Jednak czy są to wszystkie opcje? Z […]

3 czerwca 2020
Jak zostać prawnikiem?

Prawo to wciąż jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów. W 2019 roku na Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego aplikowało aż 1720, czyli na jedno miejsce przypadało […]

22 maja 2020
Medycyna alternatywna a prawo

Medycyna wciąż się rozwija i coraz więcej chorób może zostać wyleczonych. Jednak mimo wszystko czasami lekarze są bezsilni, nie mogąc znaleźć odpowiedniego rozwiązania. W takich […]

13 maja 2020
Czym jest cesja?

Cesja (od łacińskiego słowa cessio oznaczającego zrezygnowanie, oddanie, ustąpienie) polega na przeniesieniu wierzytelności wobec dłużnika na osobę trzecią. Cesję określa się zamiennie także przelewem wierzytelności. […]

6 maja 2020
Adopcja a rodzina zastępcza

Wiele osób, które nie mogą mieć dzieci, zaczyna rozważać adopcję lub zostanie rodziną zastępczą. Poza tym istnieją osoby, które mają własne dzieci, ale chciałyby w […]

6 marca 2020
Koronawirus w Polsce – czy pracownik poddany kwarantannie otrzyma wynagrodzenie chorobowe?

W związku z licznymi doniesieniami na temat koronawirusa zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące funkcjonowania w stanie zagrożenia zarażeniem chorobą. Ta kwestia jest regulowana przede wszystkim […]