hello world!
adw. Martyna Klimowicz

adw. Martyna Klimowicz

Redaktor naczelna portalu Kruczek.pl i adwokat związana z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy. W Kruczku stara się dbać o to, by każdy czytelnik codziennie znalazł interesujący go temat. Po wyjściu z biura rozpoczyna prawdziwe życie na krawędzi - Netflix na ekranie, kot na kolanach i szydełko w dłoni to jest to, co lubi najbardziej.
Lista wszystkich artykułów autora
21 maja 2021
Umowa poręczenia – co warto o niej wiedzieć?

Umowa poręczenia uregulowana jest w art. 876-887 Kodeksu cywilnego. Poręczenie stanowi formę zabezpieczenia typu osobistego. Umowa poręczenia umacnia pozycję prawną wierzyciela. Może on szukać swojego […]

12 maja 2021
Wypadek przy pracy – pojęcie oraz tryb ustalania okoliczności i przyczyn

Czy każdy wypadek mający miejsce w zakładzie pracy jest wypadkiem przy pracy? Żeby nieszczęśliwe zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, spełniony musi być […]

5 maja 2021
Podstawowe zasady prawa pracy

W każdym systemie prawnym wyróżnić można zasady, bez których system ten nie mógłby funkcjonować. Również w prawie pracy istnieją zasady, na których opiera się ta […]

30 kwietnia 2021
Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Mija rok od czasu, gdy pierwsi przedsiębiorcy uzyskali subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej. Oznacza to, że nadchodzi czas rozliczenia dofinansowania. Kiedy […]

29 kwietnia 2021
Umowa dzierżawy rzeczy ruchomej

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Dzierżawca natomiast zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu […]

23 kwietnia 2021
Zmiana statutu spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie jest jednym z obligatoryjnych organów spółki akcyjnej. Do jego kompetencji należy zazwyczaj podejmowanie uchwał w najistotniejszych dla spółki sprawach. Jedną z nich jest […]

21 kwietnia 2021
Co składa się na staż pracy?

Staż pracy jest istotny z punktu widzenia uprawnień pracownika. Zależy od niego między innymi ilość dni urlopu, długość okresu wypowiedzenia czy też prawo do emerytury.  […]

16 kwietnia 2021
Kiedy profesjonalny pełnomocnik jest niezbędny?

Co do zasady osoba występująca w sądzie może to robić samodzielnie. Jest jednak kilka sytuacji, gdy ze względu na ich powagę w naszym imieniu musi […]

15 kwietnia 2021
Księga udziałów w spółce z o.o.

Księga udziałów jest dokumentem informującym o tym, kto posiada udziały w danej spółce i w jakiej ilości. Ponadto to właśnie w księdze udziałów znajdziemy dodatkowe […]

9 kwietnia 2021
Zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Jednym z głównych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników. Na zgromadzeniu wspólników podejmowane są uchwały wspólników. Wyróżniamy zwyczajne (coroczne) oraz nadzwyczajne zgromadzenia wspólników. […]