hello world!
Avatar

Patrycja Szczepanek

Lista wszystkich artykułów autora
20 marca 2018
Czym jest testament? - Encyklopedia Prawa

Testament w polskim prawie ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to dokument zawierający wolę testatora, ale testament to także określenie czynności prawnej. W Polsce spisywanie […]

2 grudnia 2017
Czy umowa szkoleniowa jest wartością dodaną dla pracownika i pracodawcy ?

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zwana potocznie umową szkoleniową) regulowana jest przez przepisy kodeksu pracy, w artykułach 103(1) – 103(6). W umowie tej pracownik oraz […]

8 października 2017
Job-sharing i inne nowoczesne formy świadczenia pracy

Prawo pracy rozwija się wraz z nowymi formami jej świadczenia. Do końca lutego 2018 r. ma być gotowy projekt nowego kodeksu, który przygotowuje Komisja Kodyfikacyjna […]

7 października 2017
Płatność wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z art. 85 KP wypłata wynagrodzenia następuje w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego. Przepis Kodeksu pracy zawiera wskazanie daty końcowej płatności wynagrodzenia, ponieważ […]

6 października 2017
Bank ponosi jednak odpowiedzialność za błędną rekomendację

Każdy w praktyce spotkał się lub może spotkać się w przyszłoścci z  błędnym doradztwem pracowników banku. W szczególności dotyczy to rekomendacji inwestycyjnych dotyczących zazwyczaj inwestycji […]

30 września 2017
Czy firma przeżyje swojego właściciela?

Problem istnienia firmy (przedsiębiorstwa) po śmierci osoby fizycznej będącej jej właścicielem jest bardzo skomplikowany i od lat nie znalazł jasnego rozwiązania legislacyjnego. Sąd Najwyższy zajął […]