Autor: Vladyslav Semerynski

29 sierpnia 2018
Wyznaczenie nowego IOD - zawiadomienie
Dowiedz się, kiedy mija termin zawiadomienia dotyczącego wyznaczenia nowego IOD. Co powinno zawierać takie zawiadomienie? Więcej na Kruczek.pl
27 sierpnia 2018
Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
Przedmiotem prawa autorskiego jest przejaw ludzkiej działalności twórczej. Kiedy możemy mówić, że mamy do czynienia z utworem? Poznaj cechy utworu.
21 sierpnia 2018
Rozwiązanie umowy najmu - co trzeba wiedzieć?
Umowa najmu jest jedną z najpopularniejszych umów. Dowiedz się, w jaki sposób można rozwiązać umowę najmu, by stało się zgodnie z prawem. Wejdź na kruczek.pl
20 sierpnia 2018
RODO a dostęp do dokumentacji medycznej
16 sierpnia 2018
Uwaga! Fałszywe kontrole z UODO
14 sierpnia 2018
RODO bardziej racjonalne?
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada wprowadzenie szerokiego programu RODOracjonalności. Ma on obalić niejasności i zawiłości krążące wokół RODO. Sprawdź, czego dotyczy nowy program rządowy? Wejdź na kruczek.pl
2 sierpnia 2018
Umowa zlecenie - najważniejsze informacje
Umowa zlecenie jest powszechnie zawieranym rodzajem umowy, warto więc zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi tego typu umowy prawnej. Wejdź i zobacz!
1 sierpnia 2018
Co jest ważniejsze od prawa do bycia zapomnianym?
Prawo do prywatności czy prawo do informacji - co jest ważniejsze? W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że ważniejsze jest to drugie. Jakie skutki pociąga za sobą taka wykładnia w nowej linii orzeczniczej sądów europejskich?
31 lipca 2018
Kto rozstrzygnie wątpliwości związane z RODO?
Już 2 lipca 2018 roku ruszyły prace Grupy Roboczej do spraw Ochrony Danych Osobowych. Grupa Robocza powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości związane z RODO. Dowiedz się więcej,o jakich wątpliwościach oraz poznaj cel powołania Grupy Roboczej.
30 lipca 2018
RODO: Coraz więcej skarg za naruszenie przepisów
Nowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony danych osobowych weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił statystyki dotyczące ilości zgłoszeń naruszeń przepisów RODO oraz skarg osób fizycznych. Sprawdź, czego najczęściej dotyczą skargi osób fizycznych?