hello world!
Avatar

Vladyslav Semerynski

Lista wszystkich artykułów autora
21 sierpnia 2018
Rozwiązanie umowy najmu - co trzeba wiedzieć?

Stosunek najmu zajmuje znaczące miejsce w polskim systemie prywatnoprawnym. W Kodeksie cywilnym został on uregulowany jako umowa nazwana. Stosunek najmu to przykład umowy wzajemnej. Przez […]

20 sierpnia 2018
RODO a dostęp do dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) o prawach pacjenta i […]

16 sierpnia 2018
Uwaga! Fałszywe kontrole z UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował na stronie internetowej Urzędu o pozyskaniu informacji dotyczących fałszywych kontroli. Zgodnie z informacjami, które dotarły do Prezesa Urzędu Ochrony […]

14 sierpnia 2018
RODO bardziej racjonalne?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada wprowadzenie szerokiego programu RODOracjonalności. Ma on obalić niejasności i zawiłości krążące wokół RODO. Czy tak się stanie? Czas pokaże.  Rozporządzenie […]

2 sierpnia 2018
Umowa zlecenie - najważniejsze informacje

Umowa zlecenie jest czynnością prawną konsensualną i dwustronnie zobowiązującą. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.  W umowie zlecenie występują […]

1 sierpnia 2018
Co jest ważniejsze od prawa do bycia zapomnianym?

Prawo do prywatności czy prawo do informacji - co jest ważniejsze? W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, […]

31 lipca 2018
Kto rozstrzygnie wątpliwości związane z RODO?

Już 2 lipca 2018 roku ruszyły prace Grupy Roboczej do spraw Ochrony Danych Osobowych. Grupa powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości związane z RODO.  Grupa Robocza powstała […]

30 lipca 2018
RODO: Coraz więcej skarg za naruszenie przepisów

Nowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony danych osobowych weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił statystyki dotyczące ilości […]

24 lipca 2018
Kolejny absurd związany z RODO

Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich […]

6 lipca 2018
Prowadzenie marketingu bezpośredniego a RODO

Pojęcie marketingu bezpośredniego często jest definiowane jako działanie polegające na bezpośrednim kierowaniu komunikatów do starannie wybranych konkretnych klientów – osób fizycznych. Marketing bezpośredni często polega […]