Będąc kierowcą odpowiadasz za zapięcie pasów przez pasażerów

Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 5 marca 2013 r. II KK 169/12 obowiązek dopilnowania tego, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa ciąży na kierowcy pojazdu.

Jednocześnie jednak, nie zapięcie tych pasów przez pasażerów, mogło mieć fundamentalne znaczenie dla skutku będącego następstwem wypadku drogowego. W tym kontekście okoliczności w jakich doszło do niezapięcia pasów, mogą rzeczywiście być rozpatrywane jako przyczynienie się pokrzywdzonych do zintensyfikowania tych skutków, co mogłoby mieć znaczenie, przede wszystkim dla wymiaru kary.

To kierowca poniesie karę

Praktyczny wymiar tego orzeczenia jest bardzo istotny zarówno dla rozstrzygnięcia sprawy karnej i ewentualnej odpowiedzialności sprawcy wypadku, jak i przy rozstrzygnięciach spraw cywilnych dotyczących dochodzenia odszkodowania od sprawcy, jak i ewentualnego regresu towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku kontroli Policji, gdy pasażerowie nie mają zapiętych pasów, karę za to ponosi kierujący pojazdem. Konsekwencja ustawodawcy jest tutaj absolutnie widoczna.