Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Co grozi za porzucenie psa? Konsekwencje prawne

Spis treści
rozwiń spis treści

Pies będzie twoim najlepszym przyjacielem bez względu na wszystko. Ludzie nie zawsze.

Porzucenie psa w świetle polskiego prawa nigdy nie będzie rozumiane jako wypuszczenie na wolność. Każda osoba dopuszczająca się tego czynu używając tej marnej argumentacji musi liczyć się z tym, że poniesie konsekwencje. Mowa tu oczywiście nie tylko o stratach moralnych, czy też potępieniu ze strony społeczeństwa. Ustawa o ochronie zwierząt pozwala sięgnąć po bardziej dotkliwe środki karne.

Co grozi za porzucenie psa? Prawo nie pozostawia wątpliwości

Udomowione zwierzę nie może być zwrócone naturze w sytuacji, kiedy dla właściciela staje się ciężarem. W świetle polskiego prawa jest to nic innego jak znęcanie się nad istotą żywą.

Zabrania się znęcania nad zwierzętami. (…)

art. 6 ust. 1a. – ustawa o ochronie zwierząt

porzucony pies – co za to grozi

Wiąże się to z tym, że przykładowy pies Burek był przystosowany do spania w cieple i otrzymywania regularnych posiłków. W przypadku utraty tych udogodnień istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie poradzi on sobie bez ingerencji człowieka.

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności (…) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje (…)

art. 6 ust. 2 pkt 11 – ustawa o ochronie zwierząt

Porzucenie psa to okrucieństwo

Ustawodawca wprost podkreśla, że w każdym przypadku, kiedy mówi się w akcie prawnym o okrutnym traktowaniu

(…) rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się (…)

 art. 4 pkt 8 – ustawa o ochronie zwierząt

porzucenie psa

Zgodnie z tym, każde porzucenie zwierzęcia musi być traktowane jako czyn zabroniony. Nie ma znaczenia motyw działania (np. potrzeba nagłego wyjazdu, alergia dziecka, kłopoty z tresurą, brak czasu na opiekę), ponieważ są bardziej humanitarne rozwiązania. Innymi słowy, porzucanie psa zawsze będzie przestępstwem.

Są również sytuacje, w których wspomniane okrucieństwo przywdziewa ciemniejszą barwę. Mowa to oczywiście o działaniu ze szczególnym okrucieństwem.

(…) rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania

art. 4 pkt 12 – ustawa o ochronie zwierząt

Kiedy porzucający psa postępuje szczególnie okrutnie? Chociażby wtedy, gdy pies zostaje przywiązany do drzewa w lesie celem uniemożliwienia powrotu. Zwierzę nie ma możliwości walczyć o przetrwanie i zdobycie pożywienia. Często bez odpowiedniej pomocy jest to skazanie na straszną i powolną śmierć z wychłodzenia lub poprzez zagłodzenie. Zdarzają się również sytuacje, gdzie leśnicy znajdywali zaklejone pudełka w których uwięziony był zwierzak lub transportery pozostawione w dowolnym miejscu w mieście z podejściem – ktoś się zlituje.

Porzucenie psa – konsekwencje prawne

Co grozi za porzucenie psa? Na to pytanie odpowiada artykuł 35 ustawy o ochronie zwierząt. Przede wszystkim należy podkreślić, że porzucenie psa nie jest żadnym wykroczeniem. Właściciel porzucający psa jest zwykłym przestępcą i grozi mu za to surowa kara. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem trafi za kratki na min. 3 miesiące a bardziej surowy sędzia może nawet zdecydować się na wydanie wyroku 5-letniej odsiadki.

co grozi za porzucenie psa

Prócz wspomnianej kary pozbawienia wolności sąd ma możliwość (nie musi) wydania zakazu posiadania wszelkich zwierząt (lub określonej kategorii) dla porzucającego. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze szczególnym okrucieństwem sąd nie ma możliwości decyzyjnej i za każdym razem musi wydać wspomniany zakaz.

Nie obędzie się również bez straty finansowej. Nieodpowiedzialny i bezlitosny właściciel zwierzęcia musi się przygotować na spore uszczuplenie portfela. Sąd ma obowiązek orzec nawiązkę w wysokości min. 1000 zł. na wskazany cel związany z ochroną zwierząt. Przymusowe wsparcie może być jednak sporo wyższe, ponieważ górny próg kończy się na kwocie 100 tys. zł.

Przeczytaj również:
Czy komornik może zająć psa? Co podlega egzekucji komorniczej?

Znalezienie porzuconego psa

Każda osoba, która odnajdzie porzuconego psa ma obowiązek powiadomić o tym fakcie najbliższe schronisko lub jednostkę Policji lub straż gminną. Jest to działanie, do którego motywuje nas ustawa o ochronie zwierząt.

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

art. 9a – ustawa o ochronie zwierząt

Sam brak takiego działania nie niesie konsekwencji prawnych. Jest to bardziej obowiązek moralny i każdy praworządny obywatel powinien się do niego dostosować.

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

art. 304 § 1 – ustawa o ochronie zwierząt

Czy można przygarnąć porzuconego psa?

Znaleziony pies nie może stać się z automatu naszą własnością. Wszystko musi odbyć się zgodnie z prawem, dlatego też nie można pominąć wyżej opisanego faktu zgłoszenia do odpowiednich służb lub organizacji. Jeżeli tego nie zrobimy po 2 tygodniach (przy niesprzyjających okolicznościach) może spotkać nas przykra niespodzianka.

co grozi za porzucenie psa

Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

art. 125 – ustawa o ochronie zwierząt

Oddanie psa do schroniska – czy to porzucenie?

Jest to temat dość skomplikowany, ponieważ choć te rozwiązanie z dwojga złego jest o niebo lepsze to nadal nie rozwiązuje problematyki porzucenia psa. Schroniska powstały w celu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a nie porzuconymi. Chociaż teoretycznie i względem logiki prawniczej porzucony pies staje się bezdomny. Jak więc rozumieć pojęcie bezdomności?

rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

art. 4 pkt 16 – ustawa o ochronie zwierząt

porzucony pies konsekwencje

Są jednak sytuacje, w których oddanie psa do schroniska odbywa się bez konsekwencji. Dzieje się tak w np. w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia usilnie stara się znaleźć dla pupila nowy dom przez dłuższy czas, ale niestety nieskutecznie. Chodzi o wyczerpanie wszystkich możliwych opcji w poszukiwaniu odpowiedniego zastępstwa. Taka sama sytuacja dotyczy nagłych sytuacji, jak np. śmierć opiekuna i brak fizycznej możliwości przejęcia jego obowiązków przez innego członka rodziny lub inną bliską osobę.

Przeczytaj również:
Szczekający pies w bloku – opłaty i przymusowa licytacja mieszkania

Zagubienie psa – czy to porzucenie?

Zwierzętami bezdomnymi są te, w przypadku których nie ma możliwości ustalenia właściciela. Pies oddany pod opiekę musi być oznakowany (np. obroża z kontaktem do właściciela). W przypadku, gdy opiekun nie zadba o odpowiednie oznakowanie zwierzęcia, a te mu zaginie można uznać, że je porzucił. Dzieje się tak, ponieważ przez tak nieodpowiedzialne zachowanie ciężko będzie ponownie zwrócić odnalezionego zwierzaka co często kończy się jego zakwaterowaniem w schronisku.

Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

art. 10a ust. 3 – ustawa o ochronie zwierząt

Jak to wygląda w praktyce? Wychodzisz z psem na spacer? Pamiętaj o smyczy! Zwierzak biegający luzem może zachować się w sposób trudny do przewidzenia (np. może nagle pobiec za czymś co bardzo go zainteresuje). Co może się stać zwierzakowi bez odpowiedniej opieki?

  • zagubi się;
  • ulegnie wypadkowi;
  • spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych;
  • zostanie znaleziony w złym stanie.

Wszystkie te aspekty mogą przynieść za sobą konsekwencje prawne i jedynie w naszej mocy będzie próba udowodnienia, że zagubienie było dziełem przypadku.

Ważne: Powyższe rozważania nie dotyczą zwierzęcia przebywającego na terenie prywatnym. Tam nasz pies nie musi posiadać oznakowania. Należy jednak pamiętać, by posiadłość była odpowiednio zabezpieczona przed niepowołanym wydostaniem się do świata zewnętrznego.

Zakaz (..) nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

art. 10a ust. 4 – ustawa o ochronie zwierząt

Zagubienie psa – jak działać?

By utrzymać domniemanie działania w dobrej wierze, jak również w celu jak najszybszego odzyskania psa należy działać stanowczo. Przede wszystkim należy nawiązać kontakt z lokalnymi schroniskami i Policją, jak również wywiesić odpowiednie plakaty i ogłaszać zaginięcie na wszelkich możliwych platformach (np. Facebook). Brak takiego działania świadczyć może jedynie o fakcie, że zwierzę zostało najzwyczajniej w świecie porzucone.

Ważne: Wszystkie powyższe zagadnienia odnoszą się w równym stopniu do wszelkich gatunków psów i kotów.

porzucenie psa

Do napisania niniejszego tekstu zainspirował nas teledysk do piosenki Darii Zawiałow.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career