Dywersyfikacja upraw - nowy termin

5 czerwca 2018
hello world!

Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw. Sprawa dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

Termin do końca lipca

W poprzednim stanie faktycznym termin określany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalony był na okres od 15 maja do 15 lipca. W nowelizacji rozporządzenia z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie dot. dywersyfikacji upraw czas na weryfikacje został przeniesiony. W 2018 roku będą to dni od 1 czerwca do 31 lipca.

W tym też okresie organ kontrolny będzie sprawdzać, czy uprawiane rośliny w gospodarstwie konkretnego rolnika zajmują wymagany odsetek powierzchni gruntów ornych. W tym zakresie kontrola jest możliwa nie tylko na podstawie obecności uprawy, ale także jej pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze. Mowa o ścierniskach i resztkach pożniwnych, także tych po zaoraniu uprawy.

Czym jest dywersyfikacja upraw?

Dywersyfikacja upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni przeznaczonej do upraw znajdujących się na gruntach ornych. Chodzi o konkretne gospodarstwo rolne w danym roku.

Obowiązek stosowania ww. praktyki dotyczy rolników, którzy posiadają min. 10 hektarów gruntów ornych. Uwzględnić należy do tej liczby także te grunty orne, które nie są deklarowane do jednolitej płatności obszarowej.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy grunty orne zajmują:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych – wymagane są minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;
  • powyżej 30 ha gruntów ornych – wymagane są minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować  więcej niż 95% gruntów ornych.

Kto może zostać zwolniony z obowiązku dywersyfikacji?

Z podjęcia praktyki dywersyfikacji upraw zwolnione są gospodarstwa które:

  • na swoim obszarze mają więcej niż 75%: trawy lub innych pastewnych rośliny zielnych; grunt ugorowany; przeznaczona jest do uprawy roślin strączkowych lub połączenie powyższych,
  • na swoim obszarze mają więcej niż 75% kwalifikujących się użytków rolnych takich jak: trwałe użytki zielone, trawy lub inne pastewne rośliny zielne, lub połączenie powyższych.
  • w 50% posiadanej powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie było przez rolnika deklarowane w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy niż w poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne: Z praktyki dywersyfikacji można wyłączyć rolnika, który na części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzi produkcję ekologiczną. Warunkiem jest to, że pozostała powierzchnia gruntów ornych może zająć powierzchnię mniejszą niż 10 ha.

chevron-down
Copy link