Czym jest paszport?

23 maja 2018
hello world!

Zwiększone bezpieczeństwo i nowe wzory graficzne na paszportach. MSWiA przesłało do uzgodnień międzyresortowych nowy projekt rozporządzenia. Wzory, które mają znaleźć się na dokumencie wyłonione zostały w konkursie internetowym, w którym wziąć udział mogli polscy obywatele.

Większy poziom ochrony

Nowe paszporty mają zostać wyposażone w lepsze zabezpieczenia. Dzięki nim dokument będzie trudniejszy do sfałszowania. Jednym z rozwiązań będzie zastosowanie sztywnej strony personalizacyjnej. Dzięki temu możliwe będzie użycie tzw. SAFE-a I, czyli transparentnego okienka otoczonego polem charakteryzującym się zmiennymi właściwościami optycznymi.

Dzięki temu zabezpieczeniu możliwe stanie się zastosowanie wielu kombinacji przeznaczonych dla indywidualnej osoby, którą jest właściciel dokumentu. Zwiększy to poziom ochrony przed kradzieżą tożsamości. Do innych elementów zastosowanych w paszporcie w ww. celu są:

 1. element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną;
 2. nitka zabezpieczająca widoczna w świetle UV;
 3. oznaczenia indywidualne.

Paszport przyjazny dla osób niewidomych

Zgodnie z nowym projektem paszport ma zawierać dodatkowe oznaczenia przeznaczone dla osób, które niedowidzą lub nie widzą całkowicie. Nowy dokument na okładce będzie posiadać wytłoczony alfabetem Braille'a napis "paszport". Ma to ułatwić ww. osobom jego rozpoznanie.

Motyw niepodległościowy

W tym roku Polska obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tego względu poprzez internetowe głosowanie zostały wybrane motywy o tejże tematyce. Zwycięskie projekty zostaną nadrukowane na karty nowych paszportów. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidziano łącznie 19 motywów. Są to:

 1. Bitwa Warszawska;
 2. Antoś Petrykiewicz;
 3. Godło II RP;
 4. Grób Nieznanego Żołnierza;
 5. Ignacy Jan Paderewski;
 6. Józef Piłsudski;
 7. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza;
 8. Odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich;
 9. Order Virtuti Militari;
 10. Powstania Śląskie;
 11. Roman Dmowski;
 12. Wincenty Witos;
 13. Wojciech Korfanty;
 14. Ignacy Daszyński;
 15. Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego;
 16. Gabriel Narutowicz;
 17. Orzełek Legionowy;
 18. Eugeniusz Kwiatkowski;
 19. Obraz Jacka Malczewskiego „Polonia 1918”.

Ważne: Nowe wzory paszportów zostały zawarte w projekcie rozporządzenia, który został już przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Należy jednak pamiętać, że każdy obecnie używany paszport zachowa swój termin ważności określony w samym dokumencie. Nie jest konieczna przedwczesna wymiana dokumentu.

chevron-down
Copy link