COVID-19: decyzja o wznowieniu medycznych zabiegów planowych

6 maja 2021
hello world!

Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wydał w ubiegłym tygodniu zalecenie, by od 4 maja wznowić ograniczoną lub zawieszoną realizację świadczeń wykonywanych planowo. Decyzję umotywowano poprawą sytuacji epidemicznej.

Ograniczenie świadczeń medycznych z powodu COVID-19

8 marca NFZ – w związku z rozwojem epidemii – zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Zalecenie dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, jak również dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii, ale z powodów innych niż onkologiczne.

Zalecenie wznowienia realizacji zabiegów planowych

Zgodnie z komunikatem NFZ, ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, dotychczasowe zalecenie ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, należy przyjąć za nieobowiązujące. W przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca wznowienie ich udzielania od 4 maja 2021 r.

Powrót świadczeń medycznych

Plany wznowienia świadczeń medycznych minister zaprezentował kilka dni temu podczas konferencji prasowej w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii Werandki w Nałęczowie. Minister podkreślił, że rząd przygotował plan poprawy zdrowia Polaków. Plan ten składa się z pięciu elementów. Ma obejmować Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację pocovidową i program profilaktyki dla osób 40 plus. Ponadto rząd zaznaczył, że odbudowa zdrowia Polaków będzie  stanowiła priorytet w najbliższym czasie. Najważniejszym zadaniem jest powrót do normalnego leczenia, do zajmowania się zdrowiem tak jak przed pandemią – powiedział minister zdrowia. Dodał również, że nie chodzi wyłącznie o kwestię wychodzenia z COVID-19. Minister zdrowia podkreślił, że problem jest znacznie szerszy, ponieważ pandemia spowodowała również pewne zaniedbanie zdrowia publicznego. Zmiany są zatem potrzebne. Minister wyjaśniał, że zaniedbanie to wiąże się m.in. z ograniczoną dostępnością do systemu opieki.

Wznowienie zabiegów planowych – zmiany w świadczeniach

W odniesieniu do onkologii planuje się – jak podkreślał minister zdrowia – przekucie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej na takie rozwiązanie systemowe, które w skali całego kraju ma zaproponować model opieki onkologicznej. Drugim projektem jest Krajowa Sieć Kardiologiczna. Ma ona zostać wprowadzona jako rozporządzenia w najbliższym tygodniu na zasadzie pilotażu, zaczynając od województwa mazowieckiego. Trzecim elementem zmian jest rehabilitacja pocovidowa. Minister zdrowia zapowiedział, że planowane są w tym zakresie kolejne zmiany. Wkrótce zostaną ogłoszone. Zgodnie ze słowami ministra zdrowia, ma to być profilaktyka dla osób w wieku powyżej 40. roku życia. W planach jest także zniesienie limitów świadczenia usług medycznych, tych specjalistycznych.

Przeczytaj również: Teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – zmiany już obowiązują

Rehabilitacja postcovidowa

Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z poleceniem Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:

  • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  • aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
  • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że rehabilitacja postcovidowa ma być powszechnie dostępna. Zapewnił, że do wzięcia udziału w programie wystarczy skierowanie dowolnego lekarza, również POZ.

chevron-down
Copy link